Rada

Práce načerno

18. 1. 2010

Dotaz diváka: Můj kamarád pracuje měsíc načerno, vím, že je to nezákonné, ale přesto mám dotaz. Zaměstnavatel mu odmítl za práci zaplatit. Má vůbec nějakou šanci?

Zákoník práce sice vyžaduje oficiální zaměstnávání, tedy na základě pracovní smlouvy, ovšem tato smlouva by sice měla být písemná, zaměstnavatel ji je povinen uzavřít v písemné podobě, ale pokud se tak nestane, tak je přesto platná. Čili podle mého názoru je divák řádně zaměstnán, byť nemá písemnou smlouvu, a má z toho plynoucí veškerá práva a povinnosti, včetně práva na to, aby mu byla zaplacena mzda. Pak vzniká otázka, v jaké výši. Buď prokáže, že se zaměstnavatelem na té výši dohodl, pak má samozřejmě nárok na tu dohodnutou výši. Pokud by se to neprokázalo, tak je to otázka dokazování, např. podle toho, jakou mzdu mají jiní zaměstnanci téhož zaměstnavatele na stejných pozicích apod. V každém případě by mu soud, podle mého, přiznal nejméně minimální mzdu.

Autor reportáže: Petr Konečný


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží