Soutěž k 25. narozeninám

Soutěžní otázka na květen

Jak velký je nejmenší počet políček, které je potřeba k propojení všech tří stran herního pole AZ-kvízu?

Tři vylosovaní výherci obdrží některou z těchto cen: hra AZ-kvíz nové otázky, tričko AZ-kvíz 25 let, výroční hrnek

» Pravidla soutěže

Výherce minulé soutěže

Správná odpověď na dubnovou otázku:

Která z uvedených uměleckých osobností nesoutěžila ve webových speciálech AZ-kvízu ARTZÓNA KVÍZ?

c) Iva Pazderková

Výherci: Milan Jedlička, Újezd u Brna; Šárka Šlenkrtová, Sedlec – Prčice; Tomáš Foltýn, Horoměřice

Výherci získávají některou z těchto cen:
hra AZ-kvíz nové otázky, tričko AZ-kvíz 25 let, výroční hrnek