Magazín nejen pro zdravotně postižené

Díky novým medicínským poznatkům o příčinách a souvislostech vzácných onemocnění, mezi něž patří i cystická fibróza, se prodlužuje i zkvalitňuje život lidí postižených touto nemocí. Jak se žije lidem se vzácným onemocněním? O životě s cystickou fibrózou budou v Klíči vyprávět jejich rodiny, blízcí i sami pacienti. Nahlédneme do příběhů těch, kteří si svá přání dokázali splnit navzdory prognózám své nemoci, ale i do příběhů mimořádně statečných pacientů, kteří přes všechny těžkosti svého onemocnění našli sílu pomáhat i druhým. Představíme činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou, dozvíme se o možnostech a potřebě pomáhat takto nemocným dětem i dospělým. A ve FN Motol, v Centru pro léčbu cystické fibrózy, nám odborníci objasní podstatu onemocnění i nejnovější poznatky, které umožňují léčit toto jinak zatím nevyléčitelné onemocnění.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD
ŽánrMagazín