Pořad na pomoc zvířatům. Uvádí Marta Kubišová

Obsah dílu

Přehrát vše

Vzácní a jedineční

Pražská zoologická zahrada spustila kampaň nazvanou Vzácní a jedineční, jejímž cílem je seznámit veřejnost se zvířecími druhy, které jsou zařazeny v Červeném seznamu ohrožených druhů v kategoriích téměř ohrožený až kriticky ohrožený. Pražská zoo chová 191 druhů zvířat, kterých se to týká, z toho 32 druhů patří do kategorie kriticky ohrožených druhů, například velemlok čínský, gaviál indický nebo bažant Edwardsův.

Pražská zoo chová také několik druhů, které ve volné přírodě ohrožují zásahy lidí do krajiny. Ubývá totiž vhodných biotopů pro život zvířat i zdrojů potravy. Obětí zemědělství a těžby dřeva je ohrožený tapír čabrakový, gibon stříbrný nebo kriticky ohrožený primát chápán středoamerický mexický. Krokodýla gaviála indického zase ohrožují stavby na vodních tocích a těžba písku.

Znečištěním velkých řek trpí kriticky ohrožené sladkovodní želvy batagur tuntong, které v Evropě chová pouze pražská zoo. Malou skupinu pěti želv, která byla do Česka propašovaná, se snaží v zoo rozmnožit. Nelegální obchod dostal do stavu ohrožení také orlícii bornejskou, která patří mezi největší sladkovodní želvy, a velkého a barevně výrazného jedovatého hada chřestýšovce mangšanského a papouška amazoňana jamajského, který patří kvůli nelegálnímu obchodu a kácení nížinných lesů mezi zranitelné druhy.

Návštěvníci pražské zoom mohou poznat v přírodě kriticky ohrožené druhy ptáků, například majnu Rothschildovu, sojkovce modrotemenného nebo krasku krátkoocasou jávskou. Mezi ohrožené druhy patří také třeba madagaskarský křeček velký, jehož populaci ohrožuje pomalé rozmnožování, nebo kůň Převalského. Ten byl po desetiletí považován za v přírodě vyhynulého. Díky návratu do přírody ze zoologických zahrad, na kterém se významně podílí pražská zoo, byl přeřazen mezi ohrožené druhy.

Pražská zoo je zapojená do záchovných programů Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, v rámci kterých zahrady spolupracují při chovu ohrožených druhů zvířat. Cílem je udržovat populaci druhů životaschopnou pro případ, že by v přírodě vyhynuly. Chov řídí komise odborníků v čele s koordinátorem ze zoo, která dosáhla v odchovu úspěchů. Odborníci například vydávají doporučení k přesunům zvířat mezi zahradami nebo hlídají, aby se nekřížili příbuzní jedinci. Pražská zoo chová 63 druhů, které jsou zapojené v tomto programu, a koordinuje chov supa mrchožravého, hroznýšovce kubánského a bažanta Edwardsova.

Chov ohrožených druhů se sleduje pomocí plemenných knih. V pražské zoo je takto sledovaných 66 druhů zvířat, u 13 z nich knihu vede trojská zoo, například knihu gaviála indického, želvy černavé nebo satyra Cabotova. V mezinárodních plemenných knihách je 48 druhů žijících v trojské zoo, která spravuje knihy chovu koně Převalského a leguána kubánského.

Více na stránce www.zoopraha.cz

Zvíře ve znamení krunýře

Podívejme se jim na zoubek

Žádná současná želva nemá zuby, ale to neznamená, že vás nedokáže pořádně kousnout, nebo alespoň štípnout rohovinovým zobákem, který může být u některých druhů nejen zahnutý, ale i ostrý. Zrohovatělé čelisti jsou dostatečně ostré, aby překously velkou mrkev, ukously tvrdou slupku melounu, nebo ji alespoň ostrouhaly, podle toho, jak jsou utvářené. Kajmanka supí, která na první pohled může připomínat pochodující obrovskou tlamu se silnými čelistmi dokáže stisknutím těchto čelistí ucvaknout nepozornému chovateli článek prstu na ruce, nebo u nohy a prý dokáže svým stiskem překousnout i násadu od koštěte. Želva chiapaská se podle místních indiánů prý dokáže prokousat ven dokonce i z krokodýla. Ačkoliv želvy nemají zuby, jejich silné čelisti a pevný stisk jim umožňují uchvátit jakoukoliv kořist, ať již z rostlinné či živočišné říše.

Želvy si ovšem potravu v tlamě nerozmělňují. Potřebují si ukousnout jen takové sousto, které jsou schopné naráz spolknout. Větší kus musí vydávit, přidrží si jej pomocí nohou a pak kus odkousnou, utrhnou, nebo ubrousí na požadovanou velikost. Pasoucí se želvy obvykle procházejí krajinou, zbytečně u potravy neotálí, letmo odkousnou kus listu, stébla (rostliny, keře, stromy jsou pevně ukotvené v zemi), nebo spadaného ovoce a pokračují v cestě. Nikdy si nevypasou místo dohola, ale ponechají rostlinu natolik neporušenou, aby se k ní mohly při dalším okruhu vrátit, aby jim poskytovala potravu/dávala úrodu po celý rok.

Péče o zobák: neměli bychom želvám zbytečně potravu krájet, aby si již nemusely samy odkusovat a nabízet příliš měkké ovoce ve větší míře. U sena bychom měli před podáním upravit délku stébel střiháním, řezáním, krájením, aby želva náhodou nevcucla celé dlouhé stéblo (mnohdy přes půl metru). Rovněž sépiové kosti pomáhají želvě udržovat zobák ve vhodné velikosti. Měkká a na bílkoviny vydatná strava u suchozemský žel zapříčiňuje nadměrný růst zobáku do té míry, že je vlastně jako krájecí nástroj k nepotřebě. Pokud chceme provádět korekci délky zobáku, musíme si naprosto uklidněnou želvu položit do klína, nejlépe na nějaký hadr (želví obranou je kálení a močení), pak pevně chytit do jedné ruky krk a druhou opatrně pilníčkem zobák obrousit nebo kleštičkami na nehty jej opatrně a zlehka ostrouhat. Pokud si sami na takovouto "operaci" netroufnete, obraťte se raději na veterináře.

Autorka: Nataša Velenská, Zoo Praha

Kampaně Společnosti pro zvířata

Zastavme bolest a mrzačení prasat / End Pig Pain

Milióny evropských selat podstupují ročně bolestivé mrzačení svých těl: chirurgickou kastraci, zkracování ocásků a uštipování/ubrušování zubů, zaživa, bez umrtvení nebo anestézie.

Kastrace bez umrtvení či anestezie zažívají statisíce selat v ČR a miliony v EU. Směrnice EU a náš zákon na ochranu zvířat tuto krutost umožňují do 7 dnů věku kanečků! Cílem kastrace je eliminovat nežádoucí kančí pach. To je však naprosto zbytečné, protože existují humánnější metody. Kanečci mohou být vykrmeni do nižších hmotnostních kategorií nebo vakcinováni v rámci imunokastrace (potlačení tvorby hormonů odpovědných za vývoj varlat).

Selatům jsou také bez umrtvení zkracovány ocásky – kleštěmi nebo spálením pomocí kauteru. I jejich zuby jsou kráceny bolestivým uštipováním nebo ubrušováním.

Tato mrzačení se provádějí s cílem ovlivnit chování zvířat, a to zejména v intenzivních zemědělských systémech, kde jsou prasata držena v holých a přeplněných prostorách.

Zastavení těchto brutalit páchaných na zvířatech lidmi v zemědělství žádají lidé mající soucit se zvířaty již po desetiletí. Nová evropská kampaň End pig pain sjednocuje naše úsilí v rámci Evropské unie. Podpořte kampaň a pomozte ukončit krutosti páchané na prasatech – selatech! https://www.endpigpain.eu
http://spolecnostprozvirata.cz

Přeprava hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata jsou přepravována a obchodována jako zboží po celém světě. Naše zvířata, dobytek pasoucí se na pastvinách nebo přežívající ve stájích, končí například v zemích severní Afriky, v Turecku a na blízkém Východě. Strastiplná přeprava je zakončena zabitím.

Proč musí být na takové vzdálenosti přepravovaná živá zvířata? Proč není na dlouhé vzdálenosti přepravováno maso, jatečné půlky, či produkty z masa? Již desetiletí má Ministerstvo zemědělství, Evropská unie a vlády jednotlivých zemí od neziskových organizací i od vlastních kontrolních orgánů důkazy o obrovském utrpení hospodářských zvířat při přepravě.

Navzdory ustanovením, že zvířata jsou živí tvorové/cítící bytosti, je s nimi zacházeno jako se zbožím. „Hospodářská zvířata jsou pouhým prostředkem obživy chovatelů a těm se nesmí bránit v obchodování a znevýhodňovat je oproti chovatelům z jiných zemí – to je všeobecná odpověď, kterou roky dostáváme od odpovědného orgánu v ČR – Ministerstva zemědělství,“ vysvětluje Dita Michaličková ze Společnosti pro zvířata.

ČR nedělá nic navíc k předpisům platným v EU, aby české zemědělce nepoškodila v rámci volné ekonomické soutěže a volného obchodu. Od EU zase dostávají ochránci zvířat odpovědi ve smyslu, že každá členská země si může nastavit konkrétnější pravidla, omezení, zákazy...

Problémy, které přeprava na dlouhé vzdálenosti přináší.

Hospodářská zvířata při přepravě nevýslovně trpí. Musí přečkat dlouhou jízdu v přeplněním prostoru, padají přes sebe, bojují mezi sebou o prostor, padají do výkalů, mají hlad, žízeň… Maximální limit pro přepravu hospodářských zvířat je 8 hodin, aby se pak dokázala z traumat, šoku, stresu a zranění zregenerovat – to platí u savců. U ptáků – drůbeže to je dokonce pouze do 4 hodin. Tyto lhůty se však nedodržují. V důsledku toho vysílená zvířata hynou a kolabují nejen v průběhu přepravy, ale i posléze, až několik hodin po vyložení.

„V minulém roce byli kolegové z organizace Animals Angels svědky nehorázného a otřesného případu. Býci původem z ČR byli přepravování do cílové destinace – Turecka. Na hranicích s Bulharskem je však Turci odmítli. V první polovině roku 2017 bylo obchodováno okolo tisíce býků z ČR do Turecka. Animals Angels zjistili 22 kamionů s přibližně 284 býky uvízlými v meziprostoru....

více na: https://www.youtube.com

Naději přináší drobné pozitivní krůčky při jednáních s novým EU komisařem, který v minulém roce zřídil komisi pro welfare zvířat, ve které jsou zastoupeny i organizace na ochranu zvířat z EU, které se problematikou přepravy zabývají. Další naději přináší i více než 1 milion podpisů vybraných loni pod EU petici Stop the Truck (Eurogroup for Animals), do které se zapojilo také více než 7 tisíc občanů ČR.

Nebuďte lhostejní k utrpění hospodářských zvířat a dejte najevo svůj názor. http://spolecnostprozvirata.cz

Nabídka psů z Frýdlantu

Azyl Pes
Krásný Les 3, Frýdlant
tel. číslo: 606 345 536
č. účtu: 214 870 933 / 0600
www.azylpes.cz

Oskar

Oskar toho zatím moc dobrého v životě zřejmě neprožil. Do útulku přišel s jizvou kolem celého krku. Pravděpodobně od provazu, na kterém byl uvázaný. Oskarovi je 7 let. Hledá paničku nebo páníčka, kteří mu dají lásku a ukážou mu, že jsou na světě také hezké věci. Oskárek je pes hodné a klidné povahy. Nejlépe by mu bylo v domku se zahradou.

Kevin

Pětiletý Kevin je velmi hodný pes. Má veselou povahu a miluje procházky. Kevinovi by bylo dobře v domku se zahradou s pořádným oplocením. Jeho kotec také musí být dobře zabezpečen, Kevin je totiž velmi zdatný skokan a vyskočí a následně vyšplhá pořádně vysoko. Kevin se hodí k dětem.

Míša

Pejsek Míša má smutný osud. Původní majitel se odstěhoval po vyhoření domu a nechal Míšu ještě s jedním pejskem uvázané na řetězu. Míša přesto na lidi nezanevřel. Rád se pomazlí a vyjde si v doprovodu člověka na procházku. Míša má delší srst, proto může bydlet celoročně venku, ale v dobře zateplené boudě. Chcete-li Míšovi udělat radost nabídněte mu dobrý domov, nejlépe v domku se zahradou, kde bude moci volně pobíhat. Míšovi je 8 let.

Sid

Sid je asi 3, nejvýše 4 roky starý kříženec. Je to temperamentní, hodný a veselý pes, který má rád hodně pohybu a není rád zavřený sám v kotci. Vhodný k domku se zahradou, kde by se mohl vyběhat a vybít svoji energii. Nehodí se do rodiny k malým dětem.

Azor

Asi pětiletý Azor je velký kříženec RTW, který potřebuje domeček se zahradou. Pes je to hravý, ale nevydováděný, potřebuje mnoho pohybu. Moc rád chodí na procházky. Azor není vhodný k malým dětem. Pro člověka, který už nějaké zkušenosti s chovem a výcvikem psů má, bude Azor ideálním společníkem.

Babeta

Babeta je 3 roky stará fenka německého ovčáka. Je to pejsek velmi temperamentní a plný života. Umí základní povely. Hodila by se do domku se zahradou. Nemá ráda ostatní psy. Babetu nedoporučujeme do rodiny k malým dětem. Výborně by se hodila na psí sporty.

Atom

Pětiletý Atom je živel. Z puberty ještě stále nevyšel, a tak potřebuje pevnou ruku. Za domov se zahradou by byl opravdu vděčný, potřebuje totiž hodně pohybu. Atom dokáže být oddaný. Umí základní povely, jako sedni a zůstaň. Ty ovládá na výbornou. Ostatní se naučí lehce, protože je bystrý. A navíc – za piškoty udělá všechno. Atomovi by se líbilo u aktivních lidí, klidně i v rodině s dětmi.

Betyna

Betyna se dostala do útulku po úmrtí své majitelky. Je to moc hodná, milá a nekonfliktní fenka. Byla by skvělou společnicí ke staršímu člověku, který by s ní trávil čas. Betyna nechce být sama. Pak občas něco zničí. Toleruje ostatní pejsky. Děti jí nevadí. Je jí sedm let. Najde Betyna domov?

Stopáž27 minut
Rok výroby 2018
 P ZJ ST AD HD