Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Jestřábník je spolek, který se svými aktivitami zaměřuje na ochranu a zachování přirozených biotopů v krajině, jejichž existence je podmíněna pozitivním působení člověka, respektive oboustranně prospěšného působení. Spolek tak využívá a navazuje na mnohé tradiční způsoby zacházení a hospodaření s krajinou, nejvíce pastevectví. Dále se věnuje výuce a vzdělávacím programům pro děti a školy, které blíže seznamuje s faunou a florou planin a stepí a s pastevectvím jako takovým.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2020
 P ST