Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Jak dostat do zastavěných míst více zeleně? Tuto otázku si položilo sdružení Zelené střechy a Ekocentrum Koniklec. První vytvořilo zelenou střechu v Brně a nadále se snaží princip zelených střech prosazovat. Druhé vytvořilo vertikální zahradu v Odborném učilišti pro žáky s více vadami v Komořanech. Právě horizontální a vertikální plochy fasád skýtají potencionální prostor pro novou zeleň ve městech.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD