Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument na ekologické téma, Nedej se plus a Občanské noviny

Ekologický urbanismus je městský architektonický krajinářský styl, který ve svých projektech zohledňuje pro-ekologické aspekty. Dbá například na energeticky a prostorově úsporné formy zástavby. Dále se zabývá tím, jakým způsobem zvlhčit vzduch a snížit teplotu ve městě. Toho lze docílit stromovou a parkovou výsadbou, vegetačními střechami, přírodními vodními prvky (jezírka, potůčky), technickými vodními prvky (fontány, zavlažování), propustnými povrchy a povrchy s vysokou odrazivostí světla atd.

Na příkladu centra Prahy se seznámíme s pojmem ekologického urbanismu. Uvedeme, do jaké míry se s ekologickým urbanismem pracuje a současná situace splňuje jeho kritéria a do jaké míry jej ignoruje. Dokument by měl zdůraznit výhody a přínosy tohoto krajinářského architektonického stylu. Jaké nedostatky stávající zástavba má? Popřípadě jakým způsobem by se tyto ekologicky-urbanistické nedostatky daly citlivěji vyřešit – bez zásahů do architektonického dědictví Prahy. Co pojem ekologický urbanismus znamená a jakou má šanci se prosadit v už zastavěném památkovém jádru centra Prahy?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2019
 P ST AD HD
ŽánrDokument