Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyZnečištění ovzduší

V půlce listopadu pořádala nevládní ekologická organizace Arnika v Ostravě mezinárodní konferenci o tom, jak se občané a spolky mohou bránit proti průmyslovým znečišťovatelům ovzduší. Konference byla zaměřena na pomoc ekologickým aktivistům z bývalých postsovětských republik, ale také z Balkánu či Polska. Legislativa na ochranu životního prostředí a lidského zdraví je v těchto zemích často nedostatečná, čehož nadnárodní giganti typu ArcelorMittal zneužívají. Bohužel dobře vědí, že je vyjde levněji podplatit místní politiky, než modernizovat technologie v závodech směrem k šetrnějšímu provozu.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2018
 P ST