Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Nedej se plusLegislativa

Liniový zákon by měl posloužit k tomu, aby stát převzal z rukou krajských územních plánů zpět do svých rukou výstavbu významné národní a nadnárodní dopravní infrastruktury. 31.1.2018, tedy na konci ledna letošního roku je návrh tohoto zákona předkládán do vlády. Bohužel má tyto charakteristiky. Přebírá sice výstavbu významné infrastruktury, ale za tímto účelem bude tímto zákonem zřízen, vytvořen nový úřad, nadřízený všem ministerstvům i zákonům země.

Tento úřad bude rozhodovat o tom, zda veřejný zájem na trasování a výstavbě dálnic, vodních cest a rychlostních železničních koridorů převyšuje jiný veřejný zájem, ať je to v oblasti těžby surovin, rozvoje sídelních útvarů, nebo ochranu přírody. Územní plány obcí, chráněné ložiskové útvary, nebo i posudek EIA má být podle návrhu liniového zákona pro tento úřad jenom nezávazným podkladem. Na trend, který může zákon znamenat je třeba urychleně reagovat.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2018
 P ST
ŽánrDokument