Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokument Srdeční záležitost zachycuje aktivity Kateřiny a Lukáše Poledníkových a jejich prostřednictvím ukazuje vydru jako krásného, ale bohužel stále ohroženého živočicha. Nedej se plus a Občanské noviny

Nedej se!Ochrana zvířat

Dokument Srdeční záležitost zachycuje aktivity Kateřiny a Lukáše Poledníkových a jejich prostřednictvím ukazuje vydru jako krásného, ale bohužel stále ohroženého živočicha.

Manželé Kateřina a Lukáš Poledníkovi vystudovali Přírodovědeckou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Po absolvování školy se usadili v jihočeských Dačicích a před deseti lety tu s několika dalšími odborníky založili společnost ALKA Wildlife o.p.s. zabývající se ekologií obratlovců a ochranou přírody. Společnost ALKA Wildlife realizuje celou řadu výzkumných projektů vedoucích k ochraně volně žijích živočichů a biodiverzity, zpracovává odborné analýzy, provádí monitoring, poskytuje poradenskou činnost, vydává publikace, nabízí výukové a osvětové programy. Podílí se na realizaci celé řady záchranných programů, na kterých spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí a Agenturou pro ochranu přírody ČR.

„Srdeční záležitostí“ manželů Poledníkových je ale vydra. Jejich společnost je dnes u nás vlastně jediná, kdo se ochranou vydry říční cíleně zabývá.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument