Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. Dokumentární film Mezi dřevem a zemí nás spolu s entomology zavede na několik lokalit spojených s fenoménem mrtvého dřeva. Nezneužívejme broukoviště ke kácení biologicky cenných starých stromů. Stačí je ořezat na torza, aby mohly dále sloužit k vývoji chráněného hmyzu. Nedej se plus a Občanské noviny

V poslední době se i v České republice stále častěji objevují tzv. broukoviště (v anglickém originále loggery). Jde v podstatě o do země zapuštěné nebo na zemi ležící kmeny a větší větve, které slouží jako útočiště pro brouky a další organismy vázané na mrtvé dřevo.

Nápad k nám dorazil z Britských ostrovů, kde broukoviště usnadňují lidem setkání s jinak skrytě žijícími obyvateli, třeba roháčem obecným, nosorožíky nebo zlatohlávky. Hlavní smysl broukovišť je tedy vzdělávací, naopak jejich příspěvek k ochraně ohrožených druhů není velký. V aleji s desítkami starých stromů vždy najdeme dřevo čerstvě odumřelé i různá stadia jeho tlení a každá fáze rozpadu hostí jiné organismy. Přesunuta do broukoviště se alej rozpadá najednou, a již rok po vybudování broukoviště v ní žádné čerstvě mrtvé dřevo – a tedy ani tvory na něj vázané – nenajdeme. Bohužel se množí případy, kdy jsou broukoviště využívána jako nástroj umožňující likvidaci stromů osídlených chráněnými organismy. Biologicky cenné stromy je nejlepší nekácet, mnohdy postačí jen prořezání stromu na tzv. torza, aby kmen mohl obrazit a co nejdéle žít. Jakkoli je zachování starých stromů v broukovišti lepší než jejich spálení v kamnech, pro většinu obyvatel starého stromu stejně znamená rychlý konec – naopak ořezaný strom může ještě hostit celé generace ohrožených druhů.

Dokumentární film Alice Růžičkové nás spolu s entomology zavede na několik lokalit spojených s fenoménem mrtvého dřeva – Dúbrava u Hodonína, lipová alej u Plavče, vrbovna u Jevišovky, Stará obora u Hluboké nad Vltavou, zámecké parky v Ratibořicích a v Lysé nad Labem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD
ŽánrDokument