Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Aleje jsou typickou součástí naší krajiny. Kolem našich silnic každoročně zmizí tisíce stromů a to i v chráněných krajinných oblastech, které by především měly udržovat krajinný ráz. Letos v zimě nechalo Ředitelství silnic a dálnic pokácet několik alejí v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Starostové dotčených obcí Frahelž, Ponědraž a Ponědrážka žádost o souhlas s kácením nekonzultovali se Správou Chráněné krajinné oblasti a navíc nepožadovali náhradní výsadbu. Tento příběh naznačuje přístup některých úřadů i starostů ke stávajícím stromořadím. Jaká je budoucnost alejí?

Stopáž18 minut
Rok výroby 2015
 P ST
ŽánrDokument