Stále častější přívalové deště způsobují obrovské ztráty úrodné půdy. Jsme schopni tento zničující trend zastavit? Režie M. Slunečko

Miliony tun úrodné půdy jsou každoročně odplaveny do vodních toků a přehrad. Erozí je v České republice ohrožena polovina zemědělské půdy. Stále častější přívalové deště a pěstování širokořádkových plodin znásobují ztráty úrodné ornice. Jsme schopni tento zničující trend zastavit? Odpovědi jsou až neuvěřitelné: téměř 90 % zemědělců u nás farmaří na pronajaté půdě. Za posledních dvacet let se rozlohy luk a pastvin snížily o čtvrtinu a naopak o třetinu se rozrostly lány kukuřice a řepky, obě tyto plodiny jsou velmi náchylné k erozi. Půda, která byla odplavena z polí, nenávratně zmizela. V pořadu navštívíme několik obcí, které byly několikrát zasaženy bahnem z okolních polí. Zemědělci musejí od roku 2010 povinně dodržovat podmínky takzvaného dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Jak jsou ale tyto zásady dodržovány, jaká je kontrola a jaké sankce?

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST AD
ŽánrDokument