Další příběh ohrožené přírody a lidí

Městské části Praha 5 se říkávalo Jančíkovo. Tehdy se rada městské části se spřízněnými developery soustředila na zástavbu významných přírodních rezervací v katastru. Šlo o oblast Vidoule, Dívčích Hradů, tedy náhorní plošiny naproti Vyšehradu, na které stál podle pověstí za dívčích válek hrad Děvín. V bezprostředním sousedství Dívčích hradů, v chráněném Prokopském a Dalejském údolí, se jednalo o rušení zahrádkářské kolonie a její nahrazení převážně zástavbou viladomů. Občanské protesty byly radnicí smeteny a zástavba chráněných přírodních oblastí navržena do změn územního plánu. Jaká je situace dnes po výměně politické garnitury, kdy hlavní město otevřelo územní řízení na stavbu Radlické radiály a s tím se opět otevírají možnosti na ohrožení nejenom chráněných přírodních lokalit v území Jinonic a Butovic?

Stopáž16 minut
Rok výroby 2012
 P ST
ŽánrDokument