Národní park Šumava

Národní park Šumava byl založen 20. března 1991 na rozloze 68 342 ha. Podle stupně ochrany je rozdělen do tří zón. Nejpřísněji je chráněna I. zóna o celkové rozloze 8 807 ha, která zahrnuje území s přirozenými ekosystémy a která je označována také jako bezzásahová. Skládá se ze 135 nesouvislých fragmentů. Správa NP se však chystá k jejímu scelení a plošnému rozšíření.

Už od založení parku zastánci jeho přísnější ochrany upozorňují a čelí kontroverzní výstavbě, zejména komerčního charakteru (lanovky a sjezdovky, ubytovací kapacity), která má do oblasti přilákat více turistů, a rozšiřování obcí. Řada místních obyvatel má však obavy, že přílišná ochrana a stavební regulace bude mít negativní vliv na zaměstnanost i tamější život.

Zonace NP ŠumavaZe všech národních parků na území České republiky je právě na ten šumavský zaměřena největší pozornost odborníků, médií i politiků, a to zejména kvůli tomu, jak nakládat s dopady klimatických změn a působením lýkožrouta smrkového (kůrovce) v první zóně parku. Zda s kůrovcem bojovat kácením i za cenu porušení bezzásahovosti, nebo nechat obnovu lesů na přírodě a jejích přirozených mechanismech. Zatímco kácení podporují především lesníci, kteří mají obavy s dalšího šíření kůrovce i do hospodářských lesů, někteří turisté, jež argumentují nelíbivostí trčících suchých stromů, i někteří místní. Zastáncem přirozeného průběhu jsou ochránci přírody, ekologické organizace, řada odborníků. V závislosti na personálním obsazení vedení parku i Správa NP Šumava.

Během své krátké historie se v Národním parku Šumava konaly dvě velké občanské blokády – v roce 1999 v oblasti Trojmezenského pralesa a v roce 2011 na lokalitě Ptačí potok. Ty měly zamezit nezákonnému kácení v cenných lokalitách, což se jim do značné míry podařilo.


ČT24

Část odpůrců kácení na Šumavě uspěla u Ústavního soudu. Postup policie nebyl dostatečně vyšetřen

29. 3. 2019

Dva z pěti účastníků protestu proti kácení stromů na Šumavě v roce 2011, při němž zasahovala policie, uspěli u Ústavního soudu. Ten rozhodl, že bylo porušeno jejich právo na účinné vyšetřování a orgány činné v trestním řízení dostatečně nevyšetřily postup policie vůči nim. Na Ústavní soud se obrátilo pět lidí, u dvou z nich soud stížnost zamítl a u jedné účastnice ji odmítl. Dva účastníci doložili lékařské zprávy dokazující jejich zranění po zásahu policie. » Více


ČT24

Šumavský národní park chce rozšířit zónu s nejmírnějším režimem o 300 hektarů

22. 3. 2019

Šumavský národní park změnil návrh připravovaného nového rozdělení na zóny, reaguje tím na připomínky obcí a veřejnosti. Například nepatrně zvětšil zónu kulturní krajinu, což jsou hlavně obývané a zastavěné lokality. Nově má tato zóna s nejmírnějším režimem tvořit 1,2 procenta plochy parku, v původním návrhu se jednalo o 0,9 procenta. Znamená to, že kulturní krajina se navýší o přibližně 300 hektarů. » Více


Nedej se!

Hranice zóny/zóny hranice

20. 1. 2019

Když byla v roce 1991 Šumava vyhlášena největším českým národním parkem, netušil asi nikdo, že začínají tři dekády napínavých sporů o zonace – a s nimi i o samotnou budoucnost tohoto chráněného území. Ačkoliv na počátku podobu hranic parku a jeho odstupňovaných zón ochrany formovaly různé náhledy ochránců přírody a biologů, nejpozději v období náhradních restitucí koncem 90. let začaly čím dál více přicházet ke slovu spekulace zájmových skupin s lukrativními pozemky v málo osídlené přírodě. » Číst více


Nedej se plusKůrovec

7 let od blokády

2. 12. 2018

Před sedmi lety se do Národního parku Šumava sjeli lidé z celé republiky, aby tu zabránili nezákonnému kácení přírodně cenné lokality, což se jim z velké míry i podařilo. Tehdejší vedení parku na ně poslalo policii, která proti nim tvrdě zasáhla. Přestože se následně potvrdilo, že kácení bylo nezákonné, potřebná reflexe ze strany státu dosud chybí. Také dr. Vlašín se svoji žalobou proti tehdejšímu postupu policie neuspěl. Ústavní soud jeho stížnost nedávno zamítl. » Více


Občanské novinyKlimatická změna

Jak vyzrát na sucho?

7. 10. 2018

O drastickém vysychání krajiny slyšíme posledních několik let ze všech stran. Hnutí Duha o něm jen nemluví a neposlouchá, ale pokouší se neblahý stav zvrátit komplexní kampaní, jejíž součástí jsou brigády dobrovolníků v narušených biotopech po celé republice. My jsme se za nimi vydali na revitalizaci šumavských rašelinišť, s níž pomáhají správě národního parku. » Více


Občanské novinyOchrana zvířat

Perlorodky na dně

24. 6. 2018

Spolek Beleco, konkrétně hydrobiolog David Pithart vede velmi zajímavý projekt na záchranu perlorodek v první zóně Národního parku Šumava. Perlorodky jsou indikátory dokonale čisté vody, ve které žijí a nikdo vlastně přesně neví, proč se přestaly množit. Proto je tu záchranný tým včetně chovatele Bohumila Dorta se ženou Janou, kteří umí perlorodky množit laboratorně. A když je ta správná fáze vývoje, nasazují mladé perlorodky v klíckách do vybraných lokalit v řece. » Více


Jinde na webu ČT

Intolerance: Ekoteroristé?

1. 2. 2018

Jak jsme na tom v porovnání s Evropou a se světem v otázkách ochrany přírody a prosazování oblastí označovaných jako divočina? » Více


Nedej se plusKontroverzní výstavba

Úřady chybují, developeři se radují

3. 9. 2017

Získat zastavitelné pozemky v NP Šumava touží obce i podnikatelé. Jeden soudní spor se právě teď vede o přírodně cenné území v okolí Modravy, druhý na Zhůří. Obě kauzy pojí jedna zvláštnost – chybný postup státních úředníků v neprospěch státní ochrany přírody. » Více


Nedej se plus

Šumavské ozvěny

25. 6. 2017

Za dnešní reportáží vyrážíme na Šumavu. První případ je z Vimperku, kde se místní postavili proti záměru ohrožujícímu přírodní lokalitu. Pak se znovu podíváme do Prášil, jak stavební úřad řešil chyby, které měl podle Krajského úřadu napravit. » Více


Občanské novinyLegislativa

Duha nad Šumavou

14. 5. 2017

Poslanecká sněmovna v dubnu letošního roku na třetí pokus schválila novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která stanoví nová pravidla pro národní parky. Novelu poslancům předtím vrátil Senát a vetoval prezident. Novela rozšiřuje místa ponechaná divočině a omezuje prodej státních pozemků. Jde o jeden z největších úspěchů ekologického hnutí po roce 1989 u nás a velkou zásluhu na jeho přijetí má Hnutí DUHA. Cesta k dobrému zákonu ale začala už před více než šesti lety v době, kdy to málokdo čekal. » Více


Nedej se plus

Pravidla hry

29. 1. 2017

Za dnešní reportáží vyrážíme na Šumavu. Připomeneme v krátkosti výsledek soudu mezi přírodovědci a senátorem Velebou a pak se podíváme do Prášil na dvojí přístup stavebního úřadu. » Více


Nedej se plus

Otevřeno nebo zavřeno?

26. 6. 2016

Správa NP Šumava ztrácí důležité spojence – místní drobné živnostníky, kteří žili z práce v národním parku. Z lesa je prý vytlačují velké firmy, kterým jsou často nuceni dělat slouhy za likvidační poplatky. Naštvanost místních se tak obrací proti parku, což nahrává těm, kteří tu park nechtějí. Nejde to jinak? » Více


Nedej se!Kůrovec

Medaile

22. 5. 2016

Jeden stál za porušováním zákona a dostal medaili za zásluhy o stát. Druhý proti tomuto porušování zákona protestoval a skončil s trvalými následky na zdraví po brutálním zásahu policie. Měly občanské protesty vůbec smysl? Filmový dokument se vrací k zásahům policie proti blokádě na Šumavě. Po pěti letech soudních sporů případ není uzavřen. Kácení bylo dle pravomocných verdiktů protiprávní a zásahy policie proti blokádníkům byly dle nedávno vyhlášeného rozsudku nezákonné. Daňové poplatníky tyto protiprávní kroky státních úředníků stály řádově desítky milionů korun. Nikdo za to nenese odpovědnost. » Více


Občanské noviny

Hlas Šumavy

15. 5. 2016

Spolek Šumava domovem je otevřenou platformou lidí, usazených napříč celou Šumavou. Vznikl na podporu rozhodnutí ministra Brabce jmenovat Pavla Hubeného ředitelem šumavského národního parku. Řada členů spolku jsou šumavští rodáci, úspěšní ve svých rozmanitých profesích. » Číst více


Nedej se plus

Šumava... Klid před bouří?

20. 9. 2015

V NP Bavorský les se za 40 let vystřídali pouze tři ředitelé. Jednoznačná politická rozhodnutí zde nastavila kontinuální jasný vývoj a strategii péče o přírodu. Na české straně je tomu naopak. Za dobu existence NP Šumava se vystřídalo patnáct ministrů životního prostředí, kteří v rozhodnutích o šumavské přírodě předváděli často veletoče. Desátým ředitelem parku se stal přírodovědec Pavel Hubený. Vede park ve chvíli, kdy do parlamentu míří další zákon, slibující Šumavu uklidnit… » Více


Nedej se plus

Usvědčená lež

26. 4. 2015

„A motivace přírodovědeců? Peníze, docentury, profesury.“ Píše ve svém článku paní Marková. Jde o další z mnoha textů, v nichž doktorka Marková, vzděláním alergoložka, zpochybňuje výsledky přírodovědných výzkumů a především morální integritu vědců, jejichž práce vyznívají ve prospěch bezzásahovosti v NP Šumava. Článek pro nepravdivá tvrzení skončil u soudu. » Více


Nedej se plusKůrovec

Pomáhej si a chraň se

14. 12. 2014

Po třech letech se s kamerou vracíme na místo činu. Tady, v NP Šumava, v přírodně cenné lokalitě u Ptačího potoka, se odehrál opravdu zvláštní případ. Tehdejší vedení parku tu porušilo zákon, a pak si přizvalo policii, aby zasáhla proti občanům, kteří na toto porušení zákona přijeli upozornit. Jak plyne z pravomocného soudního verdiktu, i tyto zásahy policie byly nezákonné. Potřebná reflexe ale nepřichází. » Více


Nedej se!

Planeta Bison

1. 6. 2014

Máte dojem, že vše, co se kolem vás děje je spontánní a přirozené? Z kolika procent jste manipulováni a nevíte o tom? Dokument analyzuje případ, kdy státní instituce platila externí PR agenturu k propagaci svého nezákonného postupu. Veřejné mínění se mohutnou kampaní podařilo ovlivnit rychle a dlouhodobě. Jaké důsledky může mít takové obchodování s pravdou za veřejné prostředky? » Více


Nedej se!

Elegie za les

4. 5. 2014

V lesním chrámu šumavské Modré hory se střetávají slova starosty obce Modrava s činy ekologického aktivisty a zvěrolékaře Jaromíra Bláhy, aby černohumorným kontrapunktem, z nějž poněkud mrazí, ukázaly, jaké zájmy spolu soupeří v bojích o les našich dnů. » Více


Občanské novinyKůrovec

Přivázal ses na Šumavě ke stromu? Byl jsi v právu!

13. 4. 2014

Tohle je zásadní zjištění. Při blokádě ekologických aktivistů na Šumavě, kteří chtěli zabránit nezákonnému kácení v národním parku, jednala policie protiprávně. Tak zní rozsudek Krajského soudu v Plzni, který zároveň vysvětluje rozsáhlá práva občanů podle české i evropské úpravy shromažďovacího práva. » Více


Nedej se!Legislativa

Národní plyšák Šumava

8. 12. 2013

Plyšová zvířátka místo ochrany jedinečné přírody? Proč jsou čeští i evropští odborníci na ochranu biodiverzity znepokojeni děním v Šumavském národním parku? Ředitel hovoří o budování moderního národního parku, kritici poukazují na neodbornost, manipulaci s fakty, porušování zákona a personální čistky. Exministr Chalupa tvrdí, že pro Šumavu připravil dobrý zákon, dle expertů z Právnické fakulty jde naopak o paskvil, který hrozí právní nejistotou a chaosem. » Více


Nedej se!Legislativa

Šumava na rozcestí

7. 4. 2013

22 let historie Národního parku Šumava je protkáno nekonečnými bezvýslednými diskusemi, změnami managementu ode zdi ke zdi, politickými zásahy a bezkoncepčností. Blýská se konečně na lepší časy, když se zákon o NPŠ dostal konečně do parlamentu? Co si o tom myslí zástupci znesvářených stran? » Více


Nedej se!KůrovecLegislativa

Další zásahy proti kůrovci

24. 6. 2012

Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský plánuje další zásahy proti kůrovci, které si „posvětil“ velmi pochybnými posudky od slovenských autorů – jeden zpracovala geoložka, druhý pojídač veverek, souzený na Slovensku za pašování orlů. Ve stejné době do Parlamentu míří nový zákon – jak Chalupův návrh hodnotí vědci, jak starostové? » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Nastražená železa, brněnské nádraží a sjezdovka na Šumavě

12. 2. 2012

Odložený případ nastražených želez, odsun brněnského nádraží, sjezdovka v Národním parku Šumava. » Více


Nedej se!

Letní blokáda NP Šumava

15. 1. 2012

Návrh zákona o NP Šumava by se brzy měl dostat do Parlamentu – a to ve velmi rozjitřené atmosféře. Vracíme se k letní blokádě, kdy ředitel Stráský povolal proti odpůrcům kácení v lokalitě u Ptačího potoka zásahové jednotky policie. Na podzim ale krajský soud vyhodnotil zásah jako protizákonný. » Číst více


Nedej se!

Občanské protesty v NP Šumava

11. 9. 2011

Opakované protesty vědců a laické veřejnosti proti postupu Správy šumavského NP vyústily až v blokádu. Tolerance skončila, když do prostoru podmáčených smrčin, přírodně cenné lokality kolem Ptačího potoka, vedení parku poslalo dřevorubce s motorovými pilami a zvažovalo tu i nasazení těžebních harvestorů. Po bezúspěšných pokusech zastavit toto úřední cestou, vyzvalo Hnutí DUHA k občanskému protestu. Podívejme se teď na celé dění hlouběji. » Více


Nedej se!Kůrovec

Šumava, kůrovec

3. 7. 2011

Začátkem léta míříme opět na Šumavu: Oslava 20. výročí národního parku v hotelu šumavského pozemkového magnáta, masivní protesty vědců proti plánovanému kácení, návrh zákona na již neskrývanou exploataci Šumavy – to jsou hlavní témata. Hrozí na Šumavě kůrovcová kalamita tisíciletí, nebo jsou to jen bombastické poplašné zprávy ředitele Stráského a jeho náměstka Mánka? A jak dopadlo lákání kůrovců na živé stromy? » Více


Nedej se!Kontroverzní výstavba

Sporné stavby na Šumavě

12. 6. 2011

Od chvíle, kdy začal Jan Stráský v roli ředitele Národního parku Šumava svůj nekompromisní boj proti kůrovci, protestují proti jeho krokům desítky vědeckých ústavů a tisíce občanů. Dnes se ale podívejme na jiný problém. Na mnoha místech parku se staví – a není to vždy v souladu se zákonem. » Číst více


Nedej se!

Pokračování diskuse o budoucnosti Národního parku Šumava

10. 4. 2011

Sdružení ŠUMAVAPRO vyzývá ministra: Nedovolte kácení v první zóně! » Číst více


Nedej se!KůrovecLesní hospodaření

Nový ředitel Národního parku Šumava

3. 4. 2011

NPŠ v rukou politika?! – K 20. narozeninám dostal Národní park Šumava dárek: na post ředitele správy byl bez výběrového řízení jmenován vysloužilý politik Jan Stráský. Svůj „životní boj o Šumavu“ zahájil likvidací vědecké sekce Rady NPŠ a vyhlášením totální války kůrovci, a to i v dosud nejpřísněji chráněných bezzásahových zónách. Co na to vědci? » Více


Nedej se!

Národní park Bavorský les

1. 12. 2010

Národní park (NP) Bavorský les letos slaví 40. narozeniny. Při této příležitosti jsme natočili rozhovor s jeho ředitelem. Podíváme se také na českou stranu Šumavy. Tady ředitel NP v průběhu natáčení pro změnu rezignoval. NP Bavorský les je pro region příběhem úspěchu, znělo při oslavách jak od místních starostů, tak od nejvyšších představitelů země. Dospět názorově až sem, by však bez letité politické podpory nebylo možné. » Více


Jinde na webu ČT

Ta naše povaha česká: Lid versus národní parky

29. 10. 2010

Vyhlásili ochránci přírody válku turistům a provozovatelům rekreačních středisek? » Více


Jinde na webu ČT

Přidej se: Šumava III.

30. 12. 2009

Zachraňte Šumavu, vyzývají přátelé Miloše Zemana Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. S odborníky se zamýšlíme nad tím, povedou-li politické proklamace k záchraně Šumavy motorovou pilou, a nebo zvítězí odborné argumenty. » Více


Nedej se!Kůrovec

Blokáda proti kácení kůrovcem napadených stromů

2. 12. 2009

Na terénní pochůzku v Trojmezenském pralese a jeho okolí se letos v září vypravila skupina přírodovědců, s cílem posoudit, k jakým změnám v porostech tu za poslední dekádu došlo. Právě touto dobou, před deseti lety, tu skončila blokáda proti kácení kůrovcem napadených stromů. Plánovaná masivní porážka, kterou tehdejší vedení NP Šumava chtělo provést, se tady neuskutečnila. Zásluhou dobrovolníků z celé republiky i Slovenska zůstaly porosty nedotčené. Dnes, po deseti letech, je tedy možné se na vlastní oči přesvědčit, zda blokáda pralesu uškodila, či nikoli. » Více


Jinde na webu ČT

Přidej se: Šumava II.

4. 11. 2009

V pořadu se zamýšlíme nad peticí Zachraňte Šumavu. Zachrání jí ten, kdo kritizuje správu parku a chce Šumavu, v prvních nejcennějších zónách, léčit motorovou pilou, nebo ten, kdo v souladu s posláním Národního parku dává přednost přirozeným přírodním procesům? » Více


Nedej se!

Zachraňte Šumavu

14. 10. 2009

Národní park Šumava. Opět se po deseti letech rozhořel v jeho hvozdech boj o nejcennější území. Na půdě Jihočeského krajského úřadu vznikla totiž petice s názvem Zachraňte Šumavu. Ta sdružuje kritiky probíhajících přírodních procesů v národním parku a prosazuje zásahy proti kůrovci i v bezzásahových zónách. » Číst více


Nedej se!

Národní park Šumava

22. 4. 2009

Národní park Šumava osmnáctiletý – a stále na začátku diskusí? Svaz obcí, jehož předseda je placený senátorem ODS, objíždí republiku s peticí Zachraňme Šumavu. V bezzásahových územích přitom vyrůstají tisíce semenáčků na hektar… Proč se pořád nedaří komunikace? » Více


Jinde na webu ČT

Náš venkov: Život v parku

20. 10. 2007

Co spojuje šumavské obce Prášily, Srní, Modravu, Kvildu, Borovou Ladu nebo Stožec? » Více


Jinde na webu ČT

Kalamita aneb Srdečný pozdrav od Šumavy k Tatrám

22. 6. 2007

Jaroslav Dušek v televizním dokumentu o kalamitách, které potkaly Šumavu i Vysoké Tatry. » Více


Nedej se!Kůrovec

Kyrill v NP Šumava

17. 4. 2007

Orkán Kyrill za sebou nechal v lesích Národního parku Šumava téměř 700 tisíc kubíků polomu. Od prvních hodin po kalamitě bylo jasné, že způsob, jakým se s ní správa parku vyrovná, rozhodne o budoucnosti národního parku. Ustojí ministr Bursík své razantní rozhodnutí ponechat dříví na 20 procentech parku ležet bez zásahu proti kůrovci? A zvládne nový ředitel parku uklidnit pobouřené obce? » Více


Jinde na webu ČTKůrovec

Planeta Věda: Lesy po vichřici

1. 4. 2007

Apokalypsa v českých lesích, takovou daň si vybrala lednová vichřice hlavně na smrkových monokulturách. Pozornost politiků i médií ale směřuje hlavně na Šumavu. Na osudu Národního parku záleží zkrátka všem » Více


Nedej se!

Šumava – reorganizace

26. 9. 2006

Po půlroce se s kamerou znovu vydáváme do Národního parku Šumava. Pořad se věnuje nekoncepčním politickým zásahům do správy parku v posledních několika měsících a nově probíhající reorganizaci, která vyvolala odpor šumavských obcí, odborářů i jihočeského hejtmana Zahradníka. Podpoří nový ministr životního prostředí Petr Kalaš ředitele národního parku, nebo podlehne politickým tlakům a reorganizaci zastaví? » Více


Jinde na webu ČTKůrovec

Přidej se: Šumava – prales Trojmezná

13. 6. 2006

Jak dnes vypadá místo, kde občanská blokáda znemožnila další kácení poškozených stromů? » Více


Nedej se!

Šumava – bezzásahová území

30. 5. 2006

Po půl roce se s kamerou vracíme na Šumavu. Národní park oslavil v březnu patnácté výročí vzniku. Místo pořádných oslav se však v médiích skloňuje opět ve velmi rozjitřené atmosféře. Tentokrát k tomu přispělo rozhodnutí ministra životního prostředí zastavit proces rozšiřování a scelování prvních zón národního parku. Vydejme se se starostou Modravy do jádra Národního parku Šumava, do kůrovcem napadených lesů kolem Březníku. Hrozí Šumavě katastrofa? » Více


Nedej se!Kůrovec

Šumava II.

13. 12. 2005

Dnes když řeknete národu, že kůrovec něco žere, tak národ si představí, že je to buď nějaký virus ve formě ptačí chřipky a nebo je to něco velkého minimálně jako prase a kdo sem přijde, tak toho sežere. Tento brouk – lýkožrout smrkový – byl před několika lety postrachem Šumavy. Do dneška straší v hlavách mnoha lidí jako nepřítel číslo jedna, ale není to pravda. Nepřítelem číslo jedna jsou někteří lidé, kteří zpomalují přírodní procesy na Šumavě. » Více


Nedej se!Kůrovec

Šumava

22. 11. 2005

S kamerou se dnes znovu vydáváme do Národního parku Šumava, který sice brzy oslaví už 15. výročí svého založení, ale dosud není jasné, jakým směrem se bude dál vyvíjet. Po léta byla Šumava národním parkem jen na papíře. V bouřlivých diskuzích se k problematice vyjádřili snad všichni čeští ekologové, lesníci i politici. Před dvěma lety na základě doporučení expertů z mise Mezinárodní unie pro ochranu přírody IUCN ministr Ambrozek odvolal ředitele Žlábka a slíbil, že skoncuje s drancováním a černými těžbami a znovu spojí rozdrobenou klidovou zónu. » Více


Nedej se!

Na Šumavě se blýská na časy

13. 1. 2004

V národním parku nastoupil nový ředitel. V pořadu představíme jeho koncepci péče o národní park a konfrontujeme ji s klasickým lesáckým hospodařením odvolaného ředitele Žlábka. » Více


Nedej se!

Šumava II.

7. 11. 2003

Veřejnost chce mít na Šumavě zelený les. Správa národního parku ji slibuje, že jej zajistí prostřednictvím kácení a výsadby. Odborníci z 18 zemí světa varují, že po staletí uplatňovaný způsob obnovy lesa je cestou do pekel. I náš botanický ústav varuje. Bez přirozené obnovy cestou dočasně trpěného suchého lesa se můžeme i na Šumavě dočkat osudu Krušných hor. Zároveň dávají důraz na fakt, že suchý les není mrtvý les. S nadsázkou lze říci, že lesníci pro suchý strom nevidí les. » Více


Nedej se!

Šumava

6. 12. 2002

Jak dnes vypadá místo, kde občanská blokáda znemožnila další kácení poškozených stromů? » Více


ČT24

Téma Šumava

Téma Šumava na portálu ČT24. » Více