Ochrana zvířat


Občanské noviny

Dej přednost žábě!

6. 6. 2021

Spolek Mnichovickou krajinou je skupina občanů, složená z odborníků a laiků, kterým na mnichovické přírodě a její obnově záleží. Vznikl oficiálně teprve nedávno (v říjnu 2020), ale jeho členové se v Mnichovicích a okolí snaží o revitalizaci místní krajiny a zvýšení povědomí o historii a přírodě Mnichovic již delší dobu. Mottem Mnichovickou krajinou je “Mysli globálně, jednej lokálně”. » Číst více


Nedej se!Co se daří

Sdílené slepice

9. 5. 2021

Prvotním záměrem Anny Hudské bylo osvobodit slepice z velkochovů a nabídnout jim důstojný život v přirozených podmínkách. Pro podobně uvažující lidi dokonce sepsala rozsáhlý manuál. Jde o to, že se spojí dohromady sedm rodin, které si pronajmou pozemek, oplotí ho, postaví kurník a pořídí si hejno asi třiceti slepic, jež by jinak putovaly na jatka. Každá rodina se pak o opeřence stará jeden den v týdnu. Nejen, že mají čerstvá vejce, získali ale také nové kamarády a smysluplné trávení volného času. » Více


Občanské noviny

Zachraňme outloně

11. 4. 2021

Kukang je indonéské jméno pro nočního primáta outloně váhavého. Ten je ve státech jihovýchodní Asie oblíbeným domácím mazlíčkem a je častým předmětem obchodování. Pro účely prodeje zákazníkům se jim často trhají zuby a návrat do přírody je z tohoto důvodu velmi problematický. Outloni jsou také často nabízeni k pomazlení a vyfocení turistům, kteří o problematice nevědí. » Více


Nedej se!

Zoo v karanténě

21. 3. 2021

Poprvé za dobu existence našich zoologických zahrad nastalo v provozech těchto institucí, ale hlavně v životech zvířat, která je obývají, období, kdy do zoo po několik týdnů nezavítal běžný návštěvník. Situace je naprosto bezprecedentní. K tak masivnímu a dlouhodobému uzavření nedošlo ani v důsledku druhé světové války nebo při živelních katastrofách. Vztah člověka a zvířete je narušen. Zatímco některé živočišné druhy absenci lidské přítomnosti vítají a působí na ně uklidňujícím způsobem, jiné postrádají podněty, které jim lidé přinášejí už jen svou přítomností. Zvířata jsou tady totiž pro návštěvníky a návštěvníci pro zvířata… » Více


Nedej se!Zahraničí

Příběh zebry bez hřívy

14. 3. 2021

Zvířata v Africe nenávratně mizí a takovýto smutný osud postihl i zebru bezhřívou, kterou do České republiky přinesl v 70. letech zoolog Josef Vágner. Od té doby se množila v našich zoologických zahradách, ale nikdo přesně nevěděl, zda se stále vyskytuje ve volné přírodě. Tento film vás společně s českou expedicí zkušených zoologů zavede do Ugandy. Jejím cílem bude zjistit, zda zebra bezhřívá dokázala čelit obrovskému loveckému tlaku a přežít ve válkou zmítaném území až do současnosti a pokud ano, tak přispět k její záchraně. » Více


Občanské noviny

Advokáti zvířat

21. 2. 2021

Spolek Obránci zvířat (OBRAZ) založil Marek Voršilka teprve v roce 2015, poté co se více než deset let věnoval ochraně zvířat v různých organizacích. Marek před založením OBRAZu rok a půl každý týden v pátek promítal na pěší zóně na náměstí Republiky v Praze záběry z kožešinových farem, pokusů na zvířatech či o podmínkách života hospodářských zvířat. Myslel si, že když lidé uvidí, jaké utrpení zvířata zažívají změní svoje chování. Jenže to se nestalo, tak se rozhodl změnit strategii a založil OBRAZ. Obránci zvířat se inspirovali u úspěšných zahraničních organizací a zaměřili se hned po svém vzniku na jednu kampaň – uzavření kožešinových farem v Česku. To se jim po dvou letech skutečně podařilo, přestože se o to snažilo bez úspěchu několik organizací před nimi posledních dvacet pět let. Po zákazu kožešinových farem se Obráncům zvířat podařilo během dalších dvou let, letos na podzim, dosáhnout zrušení klecových chovů pro slepice, což bylo považováno taktéž za skoro nemožné. Po těchto dvou obrovských úspěších připravují další, prozatím tajnou, kampaň. Kromě toho se zaměřují nově také na propagaci veganského stravovaní a snížení spotřeby masa. Také se věnují dokumentování a odhalování týrání zvířat. » Více


Nedej se!

Po vlčích stopách

21. 2. 2021

Lesoochranárske zoskupenie VLK vzniklo jako iniciativa záchrany přirozeného lesa na Slovensku. Mezi nejznámější projekty sdružení patří rezervace Vlčia, první soukromá přírodní rezervace ve střední Evropě. S tím, jak jeho členové postupně získávali praktické zkušenosti s ochranou přírody, se rozrůstaly i jejich aktivity. Uskupení tak stálo u vzniku několika nových chráněných území a zapojilo se i do tvorby legislativy, nebo do ochrany dravců jako jsou vlci a medvědi. Juraj Lukáč je jeho náčelníkem. » Více


Nedej se plus

Druhá strana problému

24. 1. 2021

První vlci se v naší krajině začali objevovat před dvaceti pěti lety, a to v oblasti Beskyd. Dnes se populace vlků nachází v oblastech od Jeseníků, přes Broumovsko, Krušné hory či Šumavu. Odhady dnes hovoří o celkové populaci čítající zhruba 200 kusů. Člověk si však zvykl na kulturní a hospodářskou krajinu zbavenou tohoto přírodního predátora, a tak se jeho náhlá přítomnost se nese v očích veřejnosti mnohdy s obavami. I přesto, že odborná veřejnost poukazuje nejen na bezdůvodnost těchto obav a na to, že přítomnost vlka je pro českou přírodu dobrou zprávou a pro člověka nepředstavuje žádné nebezpečí, objevila se skupina lidí, která vytrvale označuje přítomnost vlka za problematickou, ne-li jednoznačně škodlivou. Jedná se především o velkochovatele hospodářských zvířat, v daném případě ovcí a koz, kteří mají s přítomností útočných vlčích smeček problémy především v oblasti Broumovska. » Více


Nedej se!

Neviditelné ticho

15. 11. 2020

Filmové zamyšlení nad plíživým úbytkem některých ptačích druhů v naší krajině. V době vizuálního i akustického smogu je úbytek ptačího zpěvu téměř nepostřehnutelný. Tvůrci spolupracovali s odborníky z České společnosti ornitologické, Univerzity Karlovy ale také např. s kunsthistoriky z Národní galerie. Soužití ptactva s lidmi má totiž dlouhou historii, i když ne vždy bývá jednoduché: Ve filmu je zachycen např. příběh kontroverzní havraní kolonie v jihočeském Táboře nebo hromadná otrava rorýsí kolonie ve středočeských Krhanicích. » Více


Nedej se!

Psí máma

11. 10. 2020

Milovala přírodu, zvířata, především koně a psy. Jednoho dne se rozhodla, skoncovala s kariérou varhanní virtuosky, koupila polorozpadlý statek nedaleko Mohelnice v podhůří Jeseníků a od základů změnila svůj život. Dnes v tomto statku v malé vesnici Studená Loučka žije s několika koňmi a především s mnoha psy, kteří by jinak s největší pravděpodobností přežívali na ulici. » Více


Občanské noviny

Pomáháme, těm co pomáhají

13. 9. 2020

Dobrovolnictví je pro Brontosaura jednou ze základních činností. Díky našim akcím se podařilo nejen opravit množství památek, ochraňovat jedinečné živočišné i rostlinné druhy nebo navázat na české kořeny na Balkáně, ale i naučit spoustu lidí spoustu věcí. Proto jsme také pomohli zorganizovat dobrovolnickou akci společně se spolkem Vlkani, s názvem KIMURI. » Více


Nedej se plusZemědělství

Vedlejší ztráty

5. 4. 2020

Populace hraboše polního se na některých místech České republiky přemnožila a překračuje tzv. práh škodlivosti. Podle některých zemědělců je v takových případech nutné zvážit mimořádná opatření. Z nich vzbuzuje největší vášně použití rodenticidů, například přípravku Stutox, rozhozem na povrch půdy. Například Česká společnost ornitologická ČSO upozorňuje na to, že tak může docházet k druhotným otravám necílových druhů, například dravců, kteří se hraboši živí. Užívání jedů tak může podle ČSO další budoucí hraboší kalamity znatelně prohloubit. » Více


Občanské noviny

Ať žije puštík!

22. 3. 2020

V Českém středohoří pod horou Milešovkou hospodaří ekologický sedlák Daniel Pitek, který každý rok na jaře pořádá veřejné věšení budek pro v dutinách hnízdící ptáky. Během věšení budek veřejnosti ukazuje příklady zdravého hospodaření v lesích. Celou akcí tak pomáhá nejen ptákům, ale také pomáhá posilovat vztah veřejnosti k přírodě. » Více


Občanské novinyZahraničí

Bojujeme za slony

15. 3. 2020

Spolek Save-Elephants od roku 2012 podpouje ochranu afrických slonů přímo v terénu. Koordinátor a další dobrovolníci organizace strávili v Kongu, Kamerunu, Čadu i jinde mnoho let a osobně se zapojili do protipytláckého boje, do rozkrývání černého obchodu se slonovinou, do rozvojových projektů pro lepší koexistenci slonů a vesničanů a působí také v oblasti osvěty – jak v Africe, tak i na domácí půdě. » Více


Občanské noviny

Obnovit rovnováhu!

16. 2. 2020

David Číp je člověk, který zachraňuje krajinu a biodiverzitu v ní. Začal se záchrannou stanicí pro zvířata, ale uvědomil si, že zachraňovat jedince nestačí, že musí vytvořit prostředí, kde se bude ohroženým druhům dařit a kde jich budou tisíce. Začal proto přes všechny překážky chránit přírodu a povzbudil i další lidi. Člověkem, který se nechal inspirovat, může být bývalý stavbař Pavel Skala, který doslova krade ohrožené motýly hrobníkovi z lopaty. » Více


Občanské noviny

Vraťme život do krajiny

12. 1. 2020

Naše krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření! Mizí sýčci, skřivani, koroptve, motýli, zajíci… Ornitologové proto spustili petici za záchranu krajiny, chtějí dát jasný vzkaz politikům, že je třeba usilovat o krajinu pestrou, plnou života! Podepsalo jí přes 50 000 lidí. Vyslyší ministerstvo zemědělství hlas vědců a veřejnosti a udělá kroky pro přírodu? » Více


Občanské noviny

Otrávená krajina

8. 12. 2019

Česká společnost ornitologická je jednou z organizací, upozorňující na nesprávné užívání jedů, či přímé zneužívání ilegálních látek v krajině. Nemůže ale do terénu vyslat dostatek dobrovolníků, a proto spolupracuje s aktivními občany, co jsou ochotni vypomoci. » Více


Nedej se!

Válka za mloky

10. 11. 2019

Sucho a nestabilní hladina spodních vod trápí mnoho oblastí napříč celou republikou. Nejvíce se dotýká obojživelníků, jako jsou žáby, ještě více jsou však postiženi mloci a čolci. Jejich život je spojen s existencí mokřadů, které patří k nejohroženějším biotopům Evropy. Češi si uvědomují masivní úhyn obojživelníků v posledních letech a vytvářejí opatření, jimiž by živočichy zapsané na Červený seznam ohrožených druhů zachránili pro budoucí generace. » Více


Nedej se!

Citový život zvířat

13. 10. 2019

Etologie, tedy chování a prožívání zvířat, má u nás silnou a dlouhou tradici zvláště díky Výzkumnému ústavu živočišné výroby v Praze a tamějšímu oddělení etologie. V behaviorálních experimentech se tam vědci zabývají otázkami, které si v souvislosti se zvířaty člověk běžně neklade. Jakým způsobem hospodářsky chovaná zvířata prožívají nudu? Co způsobuje jejich stres? A jak cítí bolest? » Více


Nedej se!

Strážci Bílých Karpat

8. 9. 2019

Z naší přírody mizí motýli, ohrožena je polovina přežívajících denních druhů. Mohou za to mírné zimy, sucho, ale třeba i pravidelné a intenzivní sekání luk či zahrad. Vymírající barevní motýli jsou přitom indikátorem výskytu ostatního hmyzu, který je nezbytný pro opylování. Tak je tomu i na jednom z nejvíce chráněných území s výskytem motýlů u nás – v Bílých Karpatech. Tam se ochranáři zaměřují zejména na jasoně červenookého, ale také na modrásky nebo žluťásky, jejichž počet se odhaduje na pouhé čtyři až šest kusů. » Více


Nedej se!Zahraničí

Šance pro mořské želvy

16. 6. 2019

Ochrana želv má celosvětový přesah, týká se ochrany udržitelného života na zemi, uvažování v souvislostech, přijetí odpovědnosti za dosavadní způsob ničení, za to, že život v nadbytku má své důsledky, že je sice na obnovu dost pozdě, ne však zcela. Skupina lidí kolem Hany Svobodové, která se ochraně želv věnuje dlouhodobě, pomáhá doma v Česku, ale také v líhništích karet obrovských na indonéských ostrovech. Dobrovolníci si totiž uvědomují, že bude-li umírat svět na druhé části planety, umře i ten náš. » Více


Občanské noviny

Farma Naděje

9. 6. 2019

V malé vesnici Dobrovítov u Kutné hory sídlí Farma Naděje. Na dvou hektarech se rozpínající útulek pro nejrůznější hospodářská zvířata. Provozuje ho zde Marie Šebestová se skupinou podobně smýšlejících lidí. Společně chtějí veřejnosti zprostředkovat kontakt s těmito „cítícími a myslícími bytostmi,” jak je sami nazývají. Věří, že hospodářská zvířata nejsou jen zboží vzešlé z procesu živočišné výroby a proto bychom se k nim měli chovat jinak, než doposud. » Více


Nedej se!Zemědělství

Proč emigroval pták?

26. 5. 2019

Ještě donedávna u nás žil Drop velký, nejtěžší letec v evropské ptačí říši. Pták, který dosahuje skutečně úctyhodných rozměrů – váží až dvacet kilogramů, rozpětí křídel má dva metry. Pravda, nebylo jich u nás mnoho a žili pouze na jižní Moravě. Teď už tu nemáme ani jednoho. Zato necelých dvacet kilometrů od jeho původního moravského hnízdiště se dropům neobyčejně daří. Ale to je za státní hranicí – v Rakousku. » Číst více


Nedej se plus

Vlk nepřítel

28. 4. 2019

Podle ochránců přírody je u nás už kolem sedmdesáti vlků, kteří se do naší krajiny vrací po téměř sto letech. Jenže návrat vlků vadí některým chovatelům hospodářských zvířat a také myslivcům, pro které jsou vlci konkurencí. Největší spor mezi ochránci přírody a odpůrci vlků podle médií probíhá na Broumovsku, kde vlci v loňském roce napadli stádo muflonů, které bylo podle myslivců unikátní. Vydali jsme tedy přímo na místo, abychom zjistili, jak se s vlky žije. » Více


Nedej se plus

Soumrak doby klecové?

24. 2. 2019

Stále větší počet obyvatel Evropy nesouhlasí s chovy hospodářských zvířat v malých klecích. Jedná se nejen o nosnice, ale i o prasnice, které téměř polovinu života prožijí v těsných klecích z ocelových trubek, kde se nemohou ani otočit. Téměř devadesát procent nosnic u nás žije v takzvaných „obohacených„ klecích, kde na jednu nosnici připadá plocha jen trochu větší, než je čtvrtka formátu A4. Výroba těchto vajec je ale nejméně náročná na lidskou práci a proto jsou tato vejce nejlevnější a zákazníci jim dávají přednost. » Číst více


Nedej se!

Pravá tvář bílých tygrů

24. 2. 2019

Před časem se ředitel liberecké zoo David Nejedlo v novinovém rozhovoru zmínil o nutnosti ukončit chov bílých tygrů. A strhla se bouře. Laická veřejnost zoo spílá, lokální politici vyvíjejí tlak na pokračování chovu, hokejisté z klubu Bílí tygři Liberec zuří. Odborníci jsou ale jako jeden muž na straně zoo. Proč? Zoologické zahrady jsou totiž v moderním pojetí instituce, které se mají zabývat ochranou přírody, podílet se na záchraně ohrožených druhů, a neměly by z marketingových důvodů odchovávat geneticky postižené jedince. » Více


Občanské novinyZahraničí

Operace Slon

20. 1. 2019

Plantáže palmy oleje v Indonésii jsou problematické z mnoha důvodů. Například jejich rozšiřování neustále zmenšuje prostor, na kterém mohou místní divoká zvířata žít. » Více


Občanské noviny

Pomáhají slepicím

18. 11. 2018

Když si uvědomíme, že v dřívějších dobách snášely předchůdci slepic asi desetinu toho, co dnes snáší slípky v drůbežárnách, je jisté, že něco není v pořádku. Jde o asi 300 vajec ročně. Život slepice na dvorku ve výběhu je průměrně osm let. Život slepic v drůbežárně v klecích je jeden rok, pak jdou na jatka. » Číst více


Občanské noviny

Naši sousedé

4. 11. 2018

Jsou živočichové, kteří s námi žijí v jednom domě a my o tom ani nevíme. Řada druhů netopýrů a rorýsů využívá během svého života nejrůznější úkryty v lidských stavbách. Při zateplování a rekonstrukcích budov však zbytečně často dochází k ničení jejich příbytků a mnohdy bohužel i k likvidaci zvířat. To je jednou z hlavních příčin ohrožení některých druhů a zachování každého úkrytu má proto zásadní význam. Každý z nás může poukázat na výskyt chráněných druhů. » Více


Nedej se!

Motýli nad propastí

14. 10. 2018

Tak jako zažíváme unifikaci kultury a společnosti, tak se unifikuje i příroda. Zažíváme největší kolaps druhů za celou historii moderního člověka. Řada druhů doslova mizí před očima. Mizí ptáci, rostliny a snad největší propad zažívají motýli. Tento hmyz je natolik náročný, že i malá změna prostředí se může projevit na velikosti populací. » Číst více


Nedej se!

Patron nebe

7. 10. 2018

Zoolog Lubomír Peške je světově uznávaný odborník na telemetrii ptáků. Účastník slavného průkopnického projektu Africká Odysea, v rámci něhož s pomocí miniaturní vysílačky sledoval čápa černého mezi Afrikou a Českem, dnes pracuje na poznávání a záchraně vzácných druhů na několika kontinentech současně… » Více


Nedej se!

Zoo, archa Noemova

30. 9. 2018

Zoologické zahrady jsou jistým dědictvím z minulých dob, jejichž poslání se historicky vyvíjelo. Ty nejstarší byly zakládány pro obdiv, sloužily k upevnění moci panovníků či koloniálních velmocí. Moderní zoo vznikaly na těchto základech, ale těžiště jejich poslání se postupně posouvalo k výzkumu, vzdělávání, šíření osvěty. V posledních desetiletích se role zoo výrazněji rozšířila o záchranu ohrožených druhů v lidské péči ale i ve formě různých projektů v místě jejich přirozeného výskytu. » Číst více


Nedej se!

Hon na tetřívka

16. 9. 2018

Tetřívek obecný se dříve nacházel na většině území naší republiky. Dnes je ohroženým druhem a narazit na něj můžete jen výjimečně. Extrémně plachý tvor, tajemný strážce našich hor, nás neopouští bez důvodu. Je velmi citlivý na jakékoliv změny v prostředí a těch bylo v naší krajině za několik desítek let požehnaně. » Číst více


Nedej se!Co se daří

Obojživelníci na suchu

9. 9. 2018

To, že dochází k oteplování země, je známá věc. Zimy mají méně sněhu, léta jsou suchá, vody celosvětově ubývá, ekosystémy doznávají změn, často změn negativních. Když se pak v krajině hospodaří postaru a k těmto změnám se nepřihlíží, dopad na celý ekosystém je značný. Příkladem je lesnická činnost, která vede k vysychání krajiny. Toto necitlivé spravování lesa má dopad na všechny živočichy a na obojživelníky zvlášť… » Více


Jinde na webu ČTZahraničí

Češi zachraňují

6. 9. 2018

Seriál s průvodcem Danem Bártou o ohrožených druzích zvířat z různých částí planety a jejich přátelích, českých přírodovědcích, kteří se mnohdy tisíce kilometrů od domova zabývají jejich záchranou. » Více


Občanské novinyNárodní park Šumava

Perlorodky na dně

24. 6. 2018

Spolek Beleco, konkrétně hydrobiolog David Pithart vede velmi zajímavý projekt na záchranu perlorodek v první zóně Národního parku Šumava. Perlorodky jsou indikátory dokonale čisté vody, ve které žijí a nikdo vlastně přesně neví, proč se přestaly množit. Proto je tu záchranný tým včetně chovatele Bohumila Dorta se ženou Janou, kteří umí perlorodky množit laboratorně. A když je ta správná fáze vývoje, nasazují mladé perlorodky v klíckách do vybraných lokalit v řece. » Více


Nedej se!

Život pro koně

10. 6. 2018

„Tím, že člověk k sobě zvířata před dávnými lety připoutal, nese za ně odpovědnost.“ Tímto mottem se řídí útulek pro staré a týrané koně v Mířkově u Horšovského Týna, který založila Blanka Schröpferová se svým otcem » Číst více


Nedej se!

Opičí láska

20. 5. 2018

Jeho černými chlupy porostlá hruď se na přelomu tisíciletí objevovala po boku Ivety Bartošové, Helenky Vondráčkové nebo Heidi Janků. Vystupoval v reklamě s tehdejším ředitelem pražské zoologické zahrady Petrem Fejkem, na padesátinách Dalibora Jandy a dotáhl to až do televizní talk show Haliny Pawlowské Banánové rybičky. Kdo? Přece zvířecí herec, šimpanz Sherley. » Číst více


Občanské noviny

Putování za láskou

6. 5. 2018

Obojživelníci mizí. Ukazují nám tak na stav naší krajiny. Jsou tu lidé, kteří vědí, že jedinou možností, jak tato stvoření ochránit, je uchovat zdravou krajinu a to nejen pro žáby, ale i pro člověka. Skupina se snaží ukázat na to, že ochrana přírody není jen aktivita nějakých podivínů, ale měla by být velkým celospolečenským fenoménem. » Více


Nedej se!Co se daří

Zoufalé volání sýčka

6. 5. 2018

Sýček obecný je zajímavá sovička, která ještě před sto lety obývala naši krajinu v řádech desítek tisíc párů. Dnes to však již neplatí. V Česku zbývá posledních sto třicet párů. Za uplynulých pětačtyřicet let klesl počet sýčků o neuvěřitelná devadesát dvě procenta. » Číst více


Nedej se!

Lovci vážek

15. 4. 2018

Aplikace LOVCI VÁŽEK vznikla za podpory specifického vysokoškolského výzkumu na Ostravské univerzitě. Je produktem společné práce Katedry biologie a ekologie, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Katedry informatiky a počítačů. Prvotní nápad na vytvoření této aplikace vznikl již před 5 lety a jeho autorem nebyl nikdo jiný než zpěvák, fotograf a student Katedry biologie a ekologie Dan Bárta. » Číst více


Občanské noviny

O vlcích a lidech

4. 2. 2018

Část české veřejnosti má ještě dnes tendenci podléhat iracionálním postojům k vlkům, které s reálnými riziky a nebezpečími pro nás i pro krajinu nijak nesouvisejí. Jedním z cílů takzvaných vlčích hlídek, založených hnutím Duha, je vylákat městské lidi od počítačů zpátky ven a naučit je poznávat souvislosti v přírodě právě sledováním vlků pobytových stop vlků. » Číst více


Občanské noviny

Pražská pastvina

14. 1. 2018

Akreditovaný pozemkový spolek Pražská pastvina komunitně pase ovce a kozy přímo v Praze a blízkém okolí. Pastvou zachraňují vzácné motýly a ohrožené rostliny. Pastva má ale také komunitní rozměr, spolek pořádá kulturní akce jako výstavy či čtení básní přímo v krajině. Lidé ze spolku jsou otevřeni všemu a rádi Vás přivítají. Chtějí dostat člověka do krajiny, krajinu do člověka. Kdokoliv se bude chtít přidat nebo se zajít na některou z jejich pastvin podívat, stačí se spojit s lidmi z Pražské pastviny a domluvit se. Na webovém chatu si tihle nadšenci dávají vědět, co je potřeba právě udělat a co se bude dít. » Více


Občanské noviny

SOS zvíře

26. 11. 2017

Nadace na ochranu zvířat, fungující od roku 1994, hájí práva a zájmy zvířat a jejím posláním je trvale zlepšovat vztahy mezi lidmi, zvířaty a životním prostředím. Lidé z nadace kladou důraz na vzdělávání, osvětu a šíření informací o palčivých tématech. » Více


Občanské noviny

Cirkusy bez zvířat

8. 10. 2017

Jdu po Praze a vidím šapitó cirkusu, u kterého stojí mezi maringotkami na betonové silnici zebry, velbloudi či sloni v tři krát tři metry malém prostoru. Ve vyspělých zemích jako je Izrael, Rakousko, Singapur či Mexiko platí právní řády, které obsahují zákazy či přísná omezení týkající se volně žijících zvířat v cirkusech. » Číst více


Nedej se!Co se daří

Návrat pravěké ryby

17. 9. 2017

Jeseter malý žil ještě před šedesáti lety v našich řekách. Táhl sem z Dunaje, aby se vytřel v mělkých tocích Československa. Kvůli výstavbě vodních elektráren ovšem přestal migrovat, a tím se rapidně snížila jeho populace. Dnes patří mezi ohrožené druhy. Ryba, která žila už před sto šedesáti miliony let spolu s dinosaury, se po dlouhé době znovu vrací do našich řek. » Číst více


Nedej se!Co se daří

Náš soused netopýr

2. 7. 2017

Po mnoha letech se znovu zvyšuje populace netopýrů v České republice. Jejich počty se kdysi zmenšily především kvůli používání pesticidů na polích. Díky evropským nařízením a boji proti používání chemikálií v zemědělství však došlo k obratu a poprvé za desítky let ochranáři spočítali více jedinců než v minulosti. » Číst více


Nedej se!

O koroptvích a lidech

25. 6. 2017

Na vývoji populace tohoto ještě před půl stoletím hojného druhu, který teď patří mezi ohrožené, ukážeme, jak se vyvíjel také přístup člověka ke krajině a ochraně přírody. » Číst více


Občanské noviny

Volná křídla

11. 6. 2017

Ačkoliv jsou dnes ekosystémy celého světa brutálně narušené lidskou činností a mohli bychom být rádi za všechny opeřence, kteří ještě nesdíleli osud slavného vyhubeného ptáka doda, čelí avifauna k tomu všemu bezohledné kriminalitě. Obzvlášť devastační a sadistické je užití pastí a jedů. Česká společnost ornitologická nyní napřela všechny síly do boje proti lidem, kteří ptáky vraždí karbofuranem. » Více


Občanské noviny

Sysli na vinici

4. 6. 2017

Víte, že u nás žije sysel obecný, dříve hojný škůdce dnes však jeden z nejohroženějších savců Evropy? Společnost ALKA WILDLIFE upozorňuje na to, že je sysel obecný chráněným druhem svým projektem Sysli na vinici, který je financován EHP fondy a Ministerstvem životního prostředí. » Číst více


Nedej se plusLegislativa

Konec kožešinových farem?

4. 6. 2017

V České republice více než 20 let bojují ochránci zvířat za zákaz takzvaných kožešinových farem. Kampaně ochránců zvířat i přes uzavírání jednotlivých farem stále nevedly k jejich úplnému zákazu. Postupně se počet kožešinových farem snížil z 26 v roce 2000 na 19 v roce 2010 až na dnešních 9, ale k jejich zákazu to dosud nevedlo. » Číst více


Občanské noviny

Za lepší život zvířat, která jsme zvyklí jíst

7. 5. 2017

V roce 1996 Dita Michaličková založila Společnost pro zvířata s cílem zlepšit podmínky pro život hospodářských zvířat. Šlo o první organizaci svého druhu u nás. Lidé ze společnosti pro zvířata se zapojují do mezinárodních kampaní, například za zrušení holých klecí pro slepice nosnice nebo do kampaně za lepší podmínky pro prasata chovaná na výkrm. Obecným problémem však je, že jsou kontroly nedůsledné a zákony se obcházejí. Je tedy nutné vytrvat v boji a motivovat lidi k tomu jíst méně masa. » Více


Občanské noviny

Nástroje ekologické osvěty

9. 4. 2017

Ochránci přírody čelí ze strany veřejnosti v posledních letech čím dál větsí neznalosti přírody. Kvůli tomu se do záchranných stanic dostává mnohem více živočichů, než by bylo nutné. V tomto dílu Občanských novin představíme dva muže, jimž se – každému jiným způsobem – daří přírodopisnou a ekologickou neznalost obecného lidu napravovat. » Více


Občanské noviny

Za tichý ohňostroj

5. 3. 2017

Výbuchy, rány a exploze. Stres a bolest pro spousty živočichů a jedovaté látky v ovzduší. Zábavní pyrotechnika se vyrábí v rozvojových zemích, většinou tam, kde neexistují bezpečnostní normy a kde se využívá otrocká práce. Je tu však dílčí řešení známé již dnes po celé Evropě. Tichý takzvaný barokní ohňostroj. Jde o nehlučné, přízemní světelné efekty. Používají se gejzírové řady, různé druhy japonských sluncí, stříbrný déšť nebo bengálské ohně. To vše doplňuje hudba. » Více


Nedej se!

Čeští lvi

19. 2. 2017

Zatímco počet velkých šelem ve volné přírodě celosvětově neúprosně klesá, v Čechách přibývá soukromých chovatelů, kteří si na zahradě drží pumy, tygry či dokonce lvy. » Číst více


Nedej se!

Srdeční záležitost

12. 2. 2017

Dokument Srdeční záležitost zachycuje aktivity Kateřiny a Lukáše Poledníkových a jejich prostřednictvím ukazuje vydru jako krásného, ale bohužel stále ohroženého živočicha. » Číst více


Občanské noviny

Stop množírnám

9. 2. 2017

Karel je francouzský buldoček, který byl zachráněn z množírny, což je místo, kde množitel chová větší počet psů, za účelem byznysu bez ohledu na jejich fyziologické i etologické potřeby. » Číst více


Občanské noviny

Netestováno na zvířatech

5. 2. 2017

Každoročně je na celém světě použito pro pokusy nejméně 115 milionů zvířat. V České republice to v roce 2015 bylo kolem 230 000. Tyto pokusy jsou nejen velmi kruté pro zvířata, ale i značně nebezpečné pro lidi. Po celém světě stále trpí tisíce zvířat při testování kosmetického zboží a prostředků pro domácnost. » Číst více


Nedej se!

Má tetřev naději?

4. 12. 2016

Dokument přináší příběh tetřeva hlušce a také lidí, kterým není osud tohoto živočišného druhu lhostejný. Story tetřeva se odvíjí na pozadí nově vzniklého a loni realizovaného projektu odchovny ptáků na úbočí Lysé hory v Beskydech. Ty bývaly tradiční tetřeví oblastí. Ještě ve třicátých letech minulého století bychom napočítali čtyři sta osmdesát kusů této pernaté zvěře a v roce 1958 stále pěkných dvě stě dvacet sedm tetřevů. A pořád se mohl lovit! Dnes je tento krásný kur na seznamu kriticky ohrožených druhů naší přírody… » Více


Nedej se!Zahraničí

Hadí muž

9. 10. 2016

Se špičkovým odborníkem na plazy Janem Dohnalem se tentokrát dostaneme až do Íránu za zmijí Latifovou. Tento had žije v údolí Lar vzdáleném dvě hodiny jízdy od Teheránu. Ohrožují ji dvě věci: pastevečtí nomádi a víkendoví teheránští rekreanti. Nomádi vhánějí každé jaro do malebného vysokohorského údolí desetitisíce ovcí, které výrazně proměňují krajinu. Zvoní hrana kriticky ohrožené zmiji Latifově, nebo se mu podaří vytvořit podmínky pro její záchranu? » Více


Nedej se!Zahraničí

Temná buš

19. 6. 2016

Antilopa Derbyho je největší antilopou na světě a v Senegalu patří mezi kriticky ohrožené druhy. Její přežití se více než patnáct let snaží zajistit také tým lidí z České republiky. Proč snahy o ochranu exotické fauny často vycházejí od obyvatel západu než ze strany lidí, kteří s ohroženými druhy sdílejí životní prostor? » Číst více


Občanské noviny

Jak (ne)zabít ptáčka

10. 4. 2016

Česká společnost ornitologická byla založena v roce 1926 jako vědecká instituce. Její hlavní úlohou dnes je ale zachraňovat před zkázou z lidských rukou ptactvo a zajistit, aby v industriálním světě, podřízeném ve všech ohledech potřebám člověka, vůbec nějací ptáci zbyli. Činí tak prostřednictvím řady programů, jako je kupříkladu kampaň Pták roku. Kampaněmi popularizuje téma ochrany avifauny pro veřejnost a zapojuje ji do aktivní spolupráce. » Více


Občanské noviny

Rysí hlídka

7. 2. 2016

Rysí hlídky slouží k monitorování výskytu rysa ostrovida ve volné přírodě. Tvoří je proškolení dobrovolníci z řad veřejnosti. Založil je na začátku 90. let ostravský zoolog a ilustrátor Ludvík Kunc. Jeho iniciativu převzalo před jedenácti lety Hnutí Duha. Hlídky probíhaji na Šumavě, v Beskydech a v Jeseníkách a zásadním způsobem se podílejí na ochraně našich vzácných kočkovitých šelem před pytláky. » Více


Občanské novinyPalmový olejZahraničí

Orangutan na palmovém oleji

24. 1. 2016

V posledních měsících dolehla problematičnost získávání palmového oleje i k těm nejzatvrzelejším z nás. Rozsáhlé požáry v Indonésii, způsobené devastací deštných pralesů na úkor plantáží palmy olejné, učinily Indonésii takřka neobyvatelnou nejen pro živočichy jako tomu bylo doposud, ale už i pro samotné Indonésany. My vám představíme dva české biology, Stanislava Lhotu a Michala Gálika, kteří problém české veřejnosti před několika lety zprostředkovali mezi prvními – a stali se tak pionýry dnes již celého hnutí těch, kteří se snaží katastrofu zastavit. » Více


Nedej se plusLegislativa

Proti srsti

24. 1. 2016

V České republice je stále povolen chov kožešinových zvířat. Na deseti farmách žije v klecích dvacet tisíc divokých zvířat: lišek, polárních lišek, norků a činčil. Život v malých klecích nevyhovuje potřebám těchto zvířat, norci a lišky nebyly nikdy člověkem domestikovány. » Číst více


Nedej se!ZahraničíCo se daří

Cama v Africe

20. 12. 2015

Cama je dvouletá fenka belgického ovčáka, která byla svou cvičitelkou Hanou Böhme vytrénována k hledání slonoviny a jiných komodit souvisejících s černým trhem se zvířaty. Nyní obě působí v africkém Kongu, kde ve spolupráci s organizací Save Elephants šlapou na paty místním pytlákům a pašerákům. Jaký životní obrat člověk a pes zažijí, když náhle vymění kynologické cvičiště v Novém Boru za tropické Kongo? Jak si oba zvykají na zcela jiné standardy života i práce a proč se Hanka rozhodla zasvětit svůj život a život svého psa pomoci slonům v zemi daleko od domova? » Více


Občanské novinyNákladové nádraží Žižkov

Krásná žába

22. 11. 2015

Spolek Krásná žába vznikl z iniciativy Jana Knížka alias Haďáka; známého milovníka plazů a obojživelníků. Nejprve zachránili výskytiště chráněné ropuchy zelené v žižkovském parku Parukářka. Spolku se podařilo zabránit nesmyslné výstavbě na úkor vzácné přírody. Nyní se o něco podobného pokoušejí na Nákladovém nádraží Žižkov, kde žije neuvěřitelných 42 druhů denních motýlů, ale developer zde chce vybudovat obří obchodní dům a administrativní budovy. Další bytosti, jejichž biotop se snaží Krásná žába ochránit, je lokalita Prahy-Západ s výskytem mloka skvrnitého. » Více


Nedej se!

Za ptactvem vodním

22. 11. 2015

Dokument nabízí pohled na několik druhů vodního ptactva na významných ptačích lokalitách na jižní Moravě a na Tovačovsku, a to především očima profesora Karla Hudce, popularizátora ornitologie, pro něhož je tento obor celoživotním posláním. » Více


Občanské novinyZahraničí

Prales dětem

15. 11. 2015

Green life je první česko-indonéská soukromá rezervace v Indonésii na Sumatře. Tvoří nárazníkové pásmo mezi národním parkem Gunung Leuser a lidskou civilizací, která jej přímo ohrožuje. V rezervaci nachází nový domov i ohrožené druhy zvířat, které tu pomáhají chránit dobrovolníci převážně z České a Slovenské republiky. » Více


Občanské noviny

Život v kleci

1. 11. 2015

Co si vegané myslí o tom, jak zacházíme se zvířaty, to asi tušíte. Nemusíte s nimi ve všem souhlasit, ale určitě neuškodí zamyslet se nad tím, co říkají. Zvířata dnes neumírají jen kvůli jídlu, ale i kvůli podobným zbytečnostem, jako je ozdoba na kapuci. Oslovili jsme Kolektiv pro zvířata, KPZ. Volné sdružení aktivních lidí bojující za práva zvířat. » Více


Nedej se!Spásači

Lekce divokosti

25. 10. 2015

Z britského kraje Exmoor vyráží na svoji pouť do České republiky vzácný náklad – stádo exmoorských poníků – nevzhledných, robustních a chundelatých zvířat, které má daleko k ideálnímu předobrazu koně současného, závodního. V dávných dobách už u nás tyto koně divoce žili. Jejich reintrodukce má tedy velký význam pro krajinu. » Číst více


Nedej se!Zahraničí

Lahodná chuť ohroženého druhu

4. 10. 2015

Pražská zoologická zahrada se dlouhodobě věnuje ochraně goril a dalších živočichů v Kamerunu, a proto v rámci ochranného programu zadala vědcům výzkum v oblasti biosférické rezervace Dja, který měl objasnit vztah místních lidí k jednotlivým druhům. Oblast je totiž chudá na bílkoviny a většina divokých zvířat je pod tlakem kvůli legálnímu i ilegálnímu lovu pro maso. Výzkum, který vedl zoolog Daniel Frynta z Přírodovědecké fakulty UK, byl zaměřen na dvě etnika žijící v oblasti rezervace – zemědělce Bantu a pygmejské lovce-sběrače Baka. » Číst více


Nedej se!

Mezi dřevem a zemí

6. 9. 2015

V poslední době se i v České republice stále častěji objevují tzv. broukoviště (v anglickém originále loggery). Jde v podstatě o do země zapuštěné nebo na zemi ležící kmeny a větší větve, které slouží jako útočiště pro brouky a další organismy vázané na mrtvé dřevo. » Číst více


Nedej se plusLegislativa

Norování liščat

28. 6. 2015

Když v roce 2008 sněmovna po dlouhé debatě zakázala kontaktní norování při výcviku psů, mnozí to chápali jako konec norování. Ve skutečnosti se tímto způsobem loví každoročně tisíce lišek, a především malých liščat, kterým není dána ani šance noru opustit. Jiná liščata dlouhé dny trýznivě umírají v případech, kdy jim myslivci zastřelí matku mimo noru. Zabíjení se účastní i malé děti a české ministerstvo zemědělství tyto praktiky podporuje, i když zástupci dvou největších sdružení myslivců by souhlasili dokonce s hájením lišek v období rozmnožování. Uspěje petice proti norování, která směřuje do parlamentu? » Více


Nedej se!

Za brouky na stromy

28. 6. 2015

Biolog Pavel Drozd z Ostravské univerzity začínal svou vědeckou kariéru na výzkumné stanici v Papui Nové Guinei, teď však místo deštného pralesa zkoumá ekosystém listnatých lesů na jižní Moravě. Vedoucí katedry biologie a ekologie proto se svými studenty vyráží do lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje nedaleko Lanžhotu a na vysokozdvižné plošině stoupá do korun mohutných stromů, kde očeše z větví veškerý býložravý hmyz, který se tam právě vyskytuje. Jeho výzkum, stejně jako bádání na Papui, pomáhá upřesnit odpověď na složitou otázku, kolik hmyzích druhů se vlastně na Zemi vyskytuje. Pomocí „brouků“ však tým Pavla Drozda také zjišťuje, jak lužní lesy na jižní Moravě fungují a jakým způsobem je člověk může chránit… » Více


Nedej se!Co se daří

Josefovské louky

31. 5. 2015

Z oblasti Náchodska po zničení přirozených mokřadů výstavbou přehrady Rozkoš a zanedbáním zavlažovacího systému řeky Metuje, zmizely brodivé ptačí druhy. Od roku 2007 po letech plánování buduje Miloslav Hromádko spolu s Českou společností ornitologickou první soukromou ptačí rezervaci Josefovské louky, ve které má být původní ekosystém obnoven. Tento film přibližuje snažení pana Hromádka o navrácení ptactva do údolí řeky Metuje. » Více


Občanské noviny

Jiří Malík sokolí oko

26. 4. 2015

Jiří Malík, horolezec žijící v těsné blízkosti CHKO Broumovsko, je obecně známý jako zakladatel úspěšné národní kampaně proti těžbě břidlicových plynů Stop hydraulickému frakování. Další rozsáhlá kampaň, s níž bývá spojován, je Návrat vody do krajiny. Jeho holistický přístup ke krajině a všemu živému, založený na vlastním pozorování během nekonečných hodin strávených v lesích a skalách, se promítá také do jeho největšího koníčku – ochrany sokolů. Stráží jejich hnízda před pytláky a vyrušováním turisty, ale také je již dvě dekády sám fotografuje a natáčí. Unikátním záběrům pana Malíka ze života plachých dravců jsme dali prostor i v našem pořadu. » Více