Galerie vydávají na nákup současného tuzemského umění jen minimum prostředků. Vzniká bílé místo historie českého výtvarného umění? Lze zachovat kontinuitu – a záleží na tom? Hosty jsou ředitelka GHMP Magdalena Juříková a ředitel galerie PLATO Marek Pokorný

Obsah dílu

Přehrát vše

Umění vzniká tady a teď, je výsledkem souběhu všemožných energetických siločar současnosti. Některé vyprchá v oné chvíli, jiné přetrvává delší čas, aby zpravilo budoucí generace o životě, tvorbě a myšlení minulosti. A některé umělecké atrefakty – dnes už i filmy a videa – zůstávají po celá staletí, odsouzeny k věčnosti, protože ve společnosti vznikl dojem, že bez nich by byla neúplná nejen každá historie, nýbrž i každá přítomnost. Jak se českým galeriím a sběratelům daří konzervovat uměleckou současnost? Neuniklo nám něco podstatného v 90. letech minulého století, kdy na umění nebyl kvůli všudypřítomnému ekonomismu čas? A jsou už dnes veřejnoprávní či příspěvkové státní instituce schopny zajistit konzervaci toho nejlepšího pro budoucí generace? Jsou jediným limitem peníze, nebo je pes nedostatečné starosti o současné umění zakopán i jinde? Hosty Konfrontací Petra Fischera jsou ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková a ředitel městské galerie Ostrava PLATO Marek Pokorný.

Stopáž30 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD