Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Občanské novinyZahraničí

Někdo chytá pytláky se slonovinou, někdo chrání mořské želvy, někdo učí angličtinu v Mexiku. Když skupina nevládních projektů sdílí zkušenosti, entuziasmus a know-how, práce se daří.

Když nějaký projekt slábne, jiný ho podpoří. CCBC je anglická zkratka České koalice pro ochranu biodiverzity, zastřešující organizace pro spolupráci svébytných projektů věnujících se rozvojové pomoci po celém světě. Jejich velkými tématy je dobrovolnictví a osvěta. Právě proto pořádají již třetí ročník konference, která má za cíl propojit neziskový sektor s akademickou obcí a společně hledat nejefektivnější způsob ochrany deštných lesů a biologické rozmanitosti.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD