Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Aliance pro energetickou soběstačnost je nevládní organizace propojující producenty energie z obnovitelných zdrojů a profesionály z oblasti šetrného využívání energie s univerzitním a veřejným prostorem. Vznikla v roce 2011 s cílem šířit osvětu o přínosech obnovitelných zdrojů energie a představit moderní technologické trendy. Spolupracuje s ostatními nevládními organizacemi, které se věnují obnovitelným zdrojům i asociacemi z oboru zelené energetiky, připomínkuje Státní energetickou koncepci a připravuje konkrétní tipy pro české politiky na základě zahraničních zkušeností. V České republice existují administrativní bariéry znevýhodňující malé výrobce elektřiny na rodinných domech. Aliance pro energetickou soběstačnost se snaží na tyto překážky upozorňovat a zasazuje se o legislativu, která by jim umožnila jednodušší pravidla připojení. Její členové věří, že i v České republice, která vyrábí více než polovinu elektřiny z fosilních paliv a patří k jejím největším vývozcům na světě, je budoucností decentralizace a samozásobitelství.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2015
 P ST