Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Spolek S.O.S. Karviná, z.s. vznikl v roce 2012, krátce poté, co společnost OKD oznámila, že má zájem těžit černé uhlí pod lokalitou Staré Město u Karviné. Ve Starém Městě bylo od oznámení záměru zatím vykoupeno zhruba devadesát rodinných domů, šedesát z nich již bylo zdemolováno. Členové spolku se věnují celé řadě aktivit, od informování veřejnosti o záměru těžby a možnostech zapojení občanů do procesu jejího schvalování, přes účast ve správních řízeních ohledně povolení těžby i probíhajících demolic, až po připomínkování návrhu územního plánu. Pravidelně se také účastní zasedání karvinského zastupitelstva a spolupracují s dalšími spolky na Karvinsku. Snaží se udržet lokalitu, z níž se lidé stěhují, a která postupně pustne a ztrácí občanskou vybavenost, čistou a bezpečnou. Ačkoliv společnost OKD původní plány redukovala, jak vyplývá z podané dokumentace EIA, záměr rozšíření těžby dolu Karviná v lokalitě Staré Město trvá. OKD chce dobývání zahájit v roce 2016. K posudku EIA již vydala Rada města Karviné souhlasné stanovisko, nyní se čeká na závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Jak se žije těm, kteří své domy neprodali a ve Starém Městě se rozhodli zůstat?

Stopáž8 minut
Rok výroby 2015
 P ST