Představujeme občanské iniciativy, které bdí nad ochranou životního prostředí a dobrou správou věcí ve veřejném zájmu – kdo vám pomůže?

Zachování posledních zbytků divočiny je téma, které v posledních letech rezonuje odbornou ochranářskou veřejností celé Evropy. Místa, kde do dějů přírody v minulosti člověk nezasahoval, nebo zasahoval jen minimálně, jsou ostrůvky pro zachování mnoha druhů rostlin i živočich. Ve Střední Evropě jsou pozůstatkem divočiny přirozené lesy, populárně řečeno „pralesy“. Dnes jsme na území největšího českého pozemkového spolku Čmelák. Tady se sází nový prales.

Stopáž8 minut
Rok výroby 2014
 P ST