Poválečné osudy pilotů Královského letectva patří k temným stránkám našich dějin

Podle informací Vojenského historického archivu sloužilo v uniformách britského královského letectva okolo dvou a půl tisíce Čechoslováků, přibližně pět set třicet z nich zemřelo nebo bylo prohlášeno za nezvěstné, dvě stě padesát se zranilo a asi padesát z nich padlo do zajetí. Britové je vnímali jako hrdiny, kteří spolurozhodli o výsledku války.

Jiří Stránský: Češi byli vlastenci a měli zač bojovat

Jiří Stránský: Češi byli vlastenci a měli zač bojovat

Do vlasti se během roku 1945 vrátilo celkem 1 359 letců RAF, dalších 250 se rozhodlo pro život v zahraničí (přes 200 ve Velké Británii, dále pak ve Francii, Kanadě, USA, ale také v Argentině, nebo Alžírsku). V prvních dvou poválečných letech bývalí piloti RAF obsadili velkou část velitelských postů a stali se páteří československého letectva. Problém ale představovala doktrína uplatňovaná na základě košického programu, podle níž se měla armáda Československa sjednotit podle sovětského vzoru. Část západních pilotů a vojáků s tím zásadně nesouhlasila.

Prakticky hned po únoru 1948 přišla první vlna propouštění a následných perzekucí. Roku 1950 sloužilo v armádě pouhých 13 bývalých příslušníků RAF. Šlo buď o nepostradatelné jedince, případně o ty, kteří se díky přímluvě vyhnuli postižení. Do exilu odešlo přes 400 bývalých letců, více než stovka se jich znovu uplatnila v řadách RAF.

Čistky se nevyhnuly ani těm, kteří působili v civilním letectví, zvláště u Československých aerolinií. S ohledem na vysokou leteckou i jazykovou kvalifikaci ale byli propouštěni pouze jednotlivci. Ostatní začali být stahováni na vnitrostátní linky a s propuštěním se čekalo na dobu, než vycvičí své náhradníky. V březnu 1950 vzbudil pozornost synchronizovaný únik tří letadel ČSA s posádkami bývalých příslušníků RAF.

Přesný přehled o tom, kolik bývalých příslušníků RAF bylo uvězněno, kolik jich bylo vyhozeno z práce, či jinak perzekuováno, dodnes neexistuje. V zásadě je možné říci, že byli západní letci postiženi jako celek, téměř každý z nich se potýkal s nějakými problémy. Pádu komunistického režimu se doložitelně dožily necelé dvě stovky bývalých československých letců z řad RAF.

Zdroj: www.vhu.cz