Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Provedení Národní inventarizace lesů (zkr. NIL) Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů nařídila ze zákona Vláda ČR s cílem pečlivě prověřit stav lesů v České republice. Ty jsou z většiny ve veřejném vlastnictví (v roce 2014 to bylo 77 %).

Historicky proběhla již druhá NIL. Její výsledky se zaměřují předně na stav zásob dříví v lesních porostech, ale tentokrát i na objem dříví vytěženého v období mezi první inventarizací (ukončena v roce 2004) a inventarizací druhou (ukončena v roce 2014).

Oficiální údaje o zásobách dříví v lesích jsou evidovány v tzv. Lesních hospodářských plánech vlastníků lesů. Oficiální údaje o výši těžby obsahuje Lesní hospodářská evidence vlastníků.

Zatímco údaje státních lesních podniků o těžbě jsou dostupné veřejně v podobě tvrdých dat, v případě soukromých vlastníků jsou dostupné pouze v podobě nepřesné statistiky ČSÚ.

Objektivní srovnání výsledků NIL tak umožňují zejména údaje státních lesních podniků. Největším z nich jsou Lesy ČR, které obhospodařují polovinu všech lesů v zemi. Z porovnání jejich oficiálních údajů s výsledky skutečného stavu zjištěného inventarizací však vyplynula velmi závažná zjištění.

Na svědectví NIL o rozsáhlé šedé ekonomické zóně založené na ilegální těžbě ve státních lesích a na její primární příčinu, obchodní model Lesů ČR, jsme se zaměřili v reportáži Nedej se plus.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD
ŽánrDokument