Tip Jasné řeči

Franz Kafka – Člověk své i naší doby

19. 6. 2017

V ruce držím knihu germanisty a spisovatele Radka malého a ilustrátorky Renáty Fučíkové Franz Kafka – Člověk své i naší doby. Komu je určena tato kombinace fragmentárně pojatého spisovatelova životopisu, obrazu doby, v níž žil a ukázek, či spíše ukázeček z jeho díla? Tak jednak těm, kdo o tomto tvůrci neví prakticky nic. Což možná vám, divákům Artu, může připadat jako nemožné, ale věřte, že i takoví lidé jsou. Jednak zahraničnímu publiku – viz obálky i německé a anglické verze této knihy, kterou vyšla souběžně s verzí českou. Malého a Fučíkové počin může posloužit středoškolákům coby vstupní brána do Kafky – i proto, že na konci je seznam publikací a dalších materiálů k dalšímu poznávaní Franze Kafky. A v neposlední řadě ta kniha má šanci zaujmout toho, kdo vyhledává svazky s výraznými ilustracemi, natož s ilustracemi Kafkova a kafkovského světa. A je to samozřejmě paradox, neboť jak Radek Malý v knize připomíná, „Kafka za svého života nedovolil, aby jeho texty byly doprovázeny ilustracemi.“

Život a dílo jednoho z nejslavnějších pražských rodáků, Franze Kafky, ožívá v bohatě ilustrované knize Radka Malého a Renáty Fučíkové. Kniha Franz Kafka – člověk své i naší doby srozumitelně a přitom poutavě představuje Kafkův život, jeho rodinu, jeho vztah k ženám, ale především jeho přístup k literární tvorbě. Vychází v květnu v nakladatelství Práh v češtině a brzy vyjde také v anglické a německé verzi. Některá Kafkova zásadní díla jsou představena zhuštěnou formou komiksu (např. povídka Proměna), z jiných děl v knize najdeme nově přeložené ukázky (např. Dopis otci). Smyslem ukázek i úvodních kapitol je ukázat Kafku jako člověka, který byl do značné míry formován okolnostmi své doby, na což se pod sugestivním vlivem četby a mnohačetných interpretací jeho děl zapomíná. Netradičně je též představen Franz Kafka jako člověk všední: sportovec a turista. Kniha klene oblouk až do současnosti, kdy se z Kafky nejednou stala značka výnosného obchodního artiklu. Kromě Kafkova života a světa prazvláštních příběhů, které vytvořil a nad kterými si dodnes lámou hlavu čtenáři i odborníci, připomíná kniha také vzácnou kulturní symbiózu, kterou soužití Čechů, Židů a Němců v jednom městě představovalo.

  • Autor: Renáta Fučíková, Radek Malý
  • Název: Franz Kafka – Člověk své i naší doby
  • Vadává: Práh, Praha 2017
  • Počet stran: 104 stran

Radek Malý je dvojnásobný držitel ocenění Magnesia Litera, laureát Ceny Jiřího Ortena, básník, překladatel a germanista. Jako pedagog a badatel působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, na FSV Univerzity Karlovy a na Univerzitě Pardubice.

Přední česká ilustrátorka a držitelka řady tuzemských i zahraničních cen Renáta Fučíková je autorkou řady výpravných populárně vzdělávacích knih pro děti o české historii. V nakladatelství Práh již vyšly její knihy Karel IV. – Ilustrovaný příběh a doba, 77 pražských legend, Antonín Dvořák, Jan Amos Komenský či Praha v srdci.


Přejít na obsah dílu


Další tipy