Četnické zajímavosti

Trestání četníků

Četnictvo od samého vzniku podléhalo vojenskému trestnímu právu. To znamená, že četníka v případě zločinů trestal vojenský soud. Kázeňský řád pak určoval výše trestů za různá provinění, kterých ve skutečnosti nebylo málo.

Nejčastějším trestem bylo domácí vězení, kdy četník musel po službě odejít do kasáren a nesměl na vycházky. Pokud bydlel doma, platilo, že nesmí z domova. Trest mohl být zostřen tím, že se nesměl s nikým po službě, vyjma služebních případů, stýkat. Tresty byly od jednoho dne až do několika dnů domácího vězení. Nejčastějším proviněním bylo opilství, hazardní hry, pomluvy nadřízených, nevěra, dluhy, či poškozování dobrého jména sboru.

U důstojníků byly tresty ještě tvrdší, kdy v případě některých poklesků zasedal tzv. čestný soud. Tresty se zaznamenávaly do kvalifikačním listiny důstojníka a mnohdy znamenaly zastavený další postup.


Další zajímavosti