Verbální inteligence 5

Verbální komunikace je jednou z nejvýraznějších lidských odlišností od zvířat. Míra verbální inteligence ovlivňuje schopnost osvojit si jazyk v jeho psané i mluvené podobě a citlivě volit slova ve správném pořadí podle jejich skutečných významů. Dokážete ji využít při řešení následujících úloh?
Jejich řešení by Vám nemělo trvat déle než 5 minut.

1. Určete, co se skrývá ve větě:

Ani v noci ani ve dne, dělení nulou není povoleno.

2. Určete synonymum ke slovu:

LEGENDÁRNÍ

3. K zadanému slovu určete slovo opačného významu (antonymum):

HLAVNÍ

4. Sestavte následující věty tak, aby děj v nich obsažený šel co nejlogičtěji za sebou.

1) A to už byl čas k obědu.
2) Na toaletě se jich vystřídalo všech 6.
3) Brzy ráno mě probudilo zvonění u dveří.
4) Poslední z toalety vyšel strýc ve 12:00.
5) Nejdříve chtěli vědět, kde máme toaletu.
6) Za dveřmi byli příbuzní z Drážďan.
7) K obědu jsem servíroval housku s tuňákem.

5. Určete, co se skrývá v následující přesmyčce: KROK TUŽÍ
(Přeskupením písmen získáte podstatné jméno v prvním pádu jednotného čísla.)

(Autor textu a úloh Václav Fořtík; na otázkách se dále podíleli Jitka Fořtíková, Miro Macko a Pavel Taufer)