Praktická inteligence 3

Praktickou inteligenci chápeme jako využití veškerých rozumových schopností v každodenních situacích. Možná jste se za svůj život setkali s mnoha lidmi (i s velmi vysokým IQ), kteří sice uměli číst, psát a počítat, ale skutečné pochopení textu, popř. logické důsledky nějakého tvrzení, byly nad jejich síly. Nebudou nad Vaše síly další z našich úloh?

Jejich řešení by Vám nemělo trvat déle než 5 minut.

1. Trojčatům je právě 5 let, za 8 let bude součet věku trojčat roven věku jejich matky. V kolika letech matka trojčata porodila?

2. Určete, která z možností nejvíce patří mezi uvedené:

SKŘÍŇ, STŮL, POLIČKA

3. Vztah které logické trojice nejvíce odpovídá zadané trojici?

SLOVENSKO – BRATISLAVA - DUNAJ

4. Nejsem ženat. Na fotce vidím otce manželky mého švagra. Kdo je pro mne tento muž?

5. Z prastarého jazyka jsme rozluštili následujících několik slov:

Mamut – aargh
Včera – dáun
Dnes – un
Pozítří – untratra
Lov – sha

Která z možností nejspíše odpovídá větě:
„Zítra půjdeme ulovit mamuta.“?

(Autor textu a úloh Václav Fořtík; na otázkách se dále podíleli Jitka Fořtíková, Miro Macko a Pavel Taufer)