Noc v Istanbulu

Každé velkoměsto protahuje lidské hemžení do pozdních nočních hodin. Ale ne každé má téměř dvoukilometrovou promenádu lemovanou barvitými odbočkami, plnou pouličních prodejců, hospod, nočních klubů a bufetů. Istanbulská noc je nekonečná, intenzivní a barvitá. Je vzpourou proti dennímu pachtění. Je ohlušující ozvěnou nevybité člověčiny. Svádí. Provokuje. Je chtivá. Bezohledná. Můžete být na konci sil, a stejně se vmísíte do temného proudu hudby a tance nádherných žen kvůli žáru, který se hromadí kolem rozdováděných skupinek a v pohledech mužů. Kvůli snění nad smyslem života. Protože ten naplno rozkvétá v magii noci.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2006
 ST AD
ŽánrDokument