Po natáčení

Středoafrická republika se několik měsíců po natáčení dokumentu propadla do hluboké humanitární krize. Během léta a na podzim roku 2013 se proti rebelům z koalice Seléka, kteří uskutečnili státní převrat, zformovala domobrana – tzv. „Anti-balaka“. Vnitřní konflikt, který přes mírné uklidnění trvá dodnes, donutil na 800 000 lidí opustit své domovy, každý druhý z 4,6 milionu obyvatel je nyní závislý na humanitární pomoci.

Situace dopadla tíživě i na městečko Bozoum, kde se většina dílu „Uprostřed Afriky“ odehrává. Misie řádu bosých karmelitánů se stala na několik měsíců útočištěm pro 6 000 uprchlíků z okolních vesnic. Otec Aurelio se krom zajišťování pomoci pro uprchlíky ujal i role zprostředkovatele jednání mezi Selékou a Anti-balakou v oblasti. Nepřestal ani ve chvíli, kdy se Bozoum ocitlo v obležení milic Anti-balaka a bezprostředně hrozil útok na město. Krveprolití se díky práci Aurelia a dalších mediátorů podařilo zabránit. Za svoji činnost ve prospěch ochrany lidských práv během konfliktu byl později oceněn španělskou advokátní komorou.

Medik Cédric během konfliktu sám prakticky vedl okresní nemocnici v Bozoum, kam byl krátce před jeho vypuknutím poslán na stáž v rámci svého studia na univerzitě. Studia úspěšně dokončil a dále spolupracuje se SIRIRI.

Organizaci SIRIRI se ve spolupráci s karmelitány podařilo udržet podporované projekty v chodu. Krom podpory rozvojových projektů dodává do země i humanitární pomoc. Díky podpoře Ministerstva zahraničí ČR a Velvyslanectví ČR v Abuji se v okolí Bozoum, v reakci na probíhající situaci, navíc podařilo zajistit zdravotní péči pro nejzranitelnější skupiny obyvatel (vdovy, sirotky, seniory, těhotné ženy) nebo v unikátním projektu otevřít školy pro děti uprchlíků v době, kdy všechny školy v zemi byly zavřené.