Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Tvůrci pořadu

„Misionáři“ z neziskových organizací

  • Ludmila Böhmová (zakladatelka organizace SIRIRI) a karmelitán otec Aurelio – Středoafrická republika
  • Lenka Maxová, Klára Vacková a Ondřej Šálek (stážisté organizace INEX-SDA) – Gruzie, Keňa, Uganda
  • Lucie Brázdová (porodní asistentka organizace Lékaři bez hranic) – jižní Súdán
  • Miroslav Bobek (ředitel ZOO Praha) – Mongolsko
  • Daniel Svoboda (předseda DWW) a Jan Šlocar (doktorand České zemědělské univerzity Praha) – Vietnam
  • Rostislav Strojvus (řecko-katolický kněz a koordinátor humanitární pomoci Arcidiecézní Charity Olomouc) – Ukrajina
  • Jan Svitálek (manažer zemědělského projektu organizace Člověk v tísni) – Afghánistán
  • Barbora Mrázková a Stanislav Komínek (koordinátorka aktivit na podporu Fair trade a expert na kampaně organizace NaZemi) – Guatemala, Mexiko
  • Jana Škubalová a Kateřina Piechowicz (projektová manažerka a PR koordinátorka organizace ADRA ČR) – Filipíny