Stráně Bílých Karpat na pomezí Moravy a Slovenska jsou slavné svými nádhernými orchidejovými loukami. Miroslav Vladyka v nové sérii úspěšného dokumentárního cyklu postupně objevuje chráněné krajinné oblasti Česka. Režie P. Všelichová

Stovky, možná tisíce let utvářeli krajinu Bílých Karpat lidé. Pečovali o louky, pastviny a pole, které jim dávaly živobytí. Tvrdou dřinu jim ulehčovala víra v Boha a úcta k přírodě a tahle krajina je za to odměňovala svou krásou. V Bílých Karpatech na pomezí Moravy a Slovenska se prolíná několik menších regionů s vlastním nářečím a tradicemi. Na jihu je to Dolňácko, někde uprostřed leží moravské Kopanice, na severu jižní Valašsko. A na loukách nedaleko Velké nad Veličkou začínáme své putování v srdci Horňácka. Bílé Karpaty jsou plné velmi vzácných květin. Kromě orchidejí tady na několika místech roste i střevíčník pantoflíček, který má CHKO Bílé Karpaty ve znaku.

Stopáž27 minut
Rok výroby 2015
 P ST AD HD
ŽánrDokument