Viktor Kolář, osobnost

Narodil se v Ostravě, v rodině, kde mělo fotografování velkou tradici. Už v 60. letech na sebe významně upozornil svými jedinečnými snímky z prostředí Ostravy. V roce 1968 emigroval do Kanady. Po pěti letech se vrátil. V období normalizace pracoval v hutích i jako kulisák v Divadle Petra Bezruče. Fotografem ve svobodném povolání je od roku 1985 a dnes je mimo jiné respektovaným pedagogem na FAMU.

V roce 1991 získal cenu Nadace Mother Jones v San Francisku. Asociace profesionálních fotografů jej v roce 2010 zvolila osobností české fotografie. V roce 1995 vyvolalo velký rozruch vydání jeho knihy Ostrava-obležené město (společně s básníkem Jaroslavem Žilou), s jejímž vyzněním a obsahem se zadavatel, Magistrát města Ostravy neztotožnil a jako původně zamýšlenou reprezentační publikaci ji nikdy nevyužíval. V r. 2013 byla v Praze uspořádána jeho retrospektivní výstava.

Díky Kolářovu unikátnímu souboru fotografií z Ostravy mohou ti, kteří v tomto regionu nežijí, hluboko nahlížet do života obyčejných lidí a vidět život takový, jaký zde doopravdy je. Bez nadsázky zobrazuje konfrontaci místních obyvatel s každodenní realitou, která často není příliš radostná. Z autorových fotografií je cítit jeho láska k rodnému městu a lidem.

Dokumentaristka Klára Řezníčková o něm natočila portrétní dokument. O této své práci řekla: „Znát osobně umělce, kterého si můžete hluboce vážit, je velká radost. Zdrojem takové radosti bylo pro mne právě setkání s Viktorem Kolářem a nešlo jinak, než se pokusit přenést tento pocit do filmu. Pan Kolář totiž není pouze výjimečným světově uznávaným fotografem, ale především velkým člověkem, moudrým, inspirujícím a přesto pokorným. A o takovýchto lidech by měly filmy vznikat!“.