V Salvadoru da Bahia musí být každá sváteční hostina připravena s největší péčí a z nejlepších surovin. Strávníky jsou totiž hosté nejváženější – nejvyšší africká božstva. Německo-francouzský dokument

Pořad bylo možné přehrát do 22. 7. 2016
Video není k dispozici

Město Salvador da Bahia bylo v minulosti nejdůležitějším brazilským přístavem. Sem připlouvaly lodě s černými Afričany, otroky, kteří měli pracovat na plantážích a v dolech a vytvářet bohatství Brazílie. Tito afričtí otroci původně vyznávali animistická náboženství, jejichž podstatou je víra, že vše živé má duši, která nemizí, jen se stěhuje. Každý člověk má už od narození svého ducha, který ho hlídá a vede. Nemůže však zjistit, který duch to je. Potřebuje k tomu božského prostředníka. Katolická církev podobné kulty zakazovala, a tak na brazilské půdě došlo ke vzniku a rozšíření kultu candomblé, jehož ústředním bodem je posednutí vyznavačů duchy bohů. Toto náboženství však přejímá i řadu prvků z křesťanské tradice. Místem, kde se scházejí věřící, aby se pod vedením „dcer svatých“, tedy žen pečujících o kult Orišů – duchů bohů, poddávali transu seslanému právě těmito duchy bohů, je terreiro. Terreiro je zjednodušeně řečeno „komunitní svatý prostor“ – je místem obřadů i všedního společenského života. A je také místem, kde se oslavuje nespočet náboženských svátků. A žádný svátek si zde nelze představit bez vydatné hostiny, kterou připravují „dcery svatých“, nejen aby potěšily půnebí hojně zastoupených věřících, ale hlavně a především bohů, kteří do svých věřících při obřadech vstupují.

Originální názevA Meal for the gods
Stopáž52 minut
Rok výroby 2010
 )D( ST
ŽánrDokument