S pěstováním vinné révy na Jižní Moravě se pojí prastaré zvyky, které představí průvodce po zapomenutých i stále živých tradicích Miroslav Táborský (2014). Režie D. Sís

Slavnosti vína pocházejí z antického Řecka, říkalo se jim dionýsie podle Dionýsa, boha vína, plodnosti a divadla. K nám se víno dostalo nejprve na Moravu díky římským legiím, do Čech pak díky svaté Ludmile, babičce svatého Václava. Sklizeň vína, ale i samotné pěstování a ochrana vinic před sklizní bylo obřadní záležitostí plnou zvyků a tradičních postupů. Na královské vinohrady tou dobou přijížděl i samotný král, aby jim požehnal a poděkoval přírodě za vzácné dary. Kdo a kdy směl do vinohradu vstupovat jako první? A jak byli za svou práci první vinaři u nás odměňováni? Kdo měl právo víno lisovat a v čem se koštování vína za starých časů lišilo od časů dnešních?

Kam jsme se vypravili s kamerou

Kam jsme se vypravili s kamerou
Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 ST HD