P. Vacek nám přiblíží nejen obchodní cesty jindřichohradeckých Židů. Režie J. Kratochvíl

Na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci najdeme nejstarší dochovaný náhrobek v celém jihočeském kraji, jedná se o ivančického obchodníka Ašera bar Jaakova, pohřbeného zde v roce 1598. Se hřbitovem i s náhrobky rodiny Bobelů a jejich dvousetletou historií nás seznámí judaistka Iva Steinová pracující v Židovském muzeu Praha. Na dětství prožité v Jindřichově Hradci zavzpomínají Hana Povolná a Alena Štěpánková, díky nim také poznáme osudy průmyslnické židovské rodiny Hermannů, ze které obě pocházejí. Blanka Nová ze spolku Zikaron nám ukáže lípu, která se má stát základem budoucího památníku obětem holocaustu.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST HD
ŽánrDokument