Rozhovor s režisérem Václavem Kadrnkou

Film je volnou adaptací epické básně Jaroslava Vrchlického Svojanovský Křižáček. Proč jste si vybral tuto předlohu?

Má v sobě témata, která mě zajímají. Nepřítomnost milovaného člověka, motiv prchavosti a hledání, otcovská láska, rodinné pouto jako projev milosti.

Kniha je romantickou baladou, psanou pro děti, ale hlavní postavou v ní není malý Jeník, nýbrž otec Bořek, který ho hledá.

Ano, tímto popírá dětský žánr. Pracuje s nepřítomností chlapce, a hlavně s dopady této absence na otce. Film se předlohy v mnohých ohledech věrně drží, v dalších ji překonává a dále rozvíjí. Vždy je třeba revitalizovat předlohu, když jí dáváte novou formu. Nestačí ji jen okopírovat, ale objevit v ní nové hodnoty, zasadit ji do nových kontextů.

Kniha se dotýká mýtu o dětské křížové výpravě. Jak jste s tímto motivem pracovali?

Usilovali jsme o to, aby samotný motiv dětské křížové výpravy nebyl v prvním plánu vyprávění a spíše se s ním pracovalo jako s filmovým znakem. Jde o metaforu dětského ideálu. Nebo ještě lépe metaforu čistého ideálu. Je v pozadí, vsáknutý do filmu.

V čem je podle vás téma Křižáčka dnes aktuální?

Aktuálnost díla přispívá k jeho pomíjivosti. Dílo se má vztahovat jen samo k sobě, má být monolitem, nemá usilovat o aktuálnost nebo být nějak společensky, politicky nebo ideologicky platné. Má se odvíjet samo od sebe a samo zase do sebe zapadat. Angažovanost díla je něco mně osobně velmi odporného. A může pomrkávat jak chce, že stojí na té „správné straně“.

Klikněte pro větší obrázekKřižáček podle Vás nemá být svědectvím o středověku ani se nemá opírat o dobový naturalismus. Čím tedy je?

Filmový naturalismus je vždy přechodný. Lidé měli představu o naturalismu jinou ve 30. letech, jinou v 60. letech minulého století a jinou mají i dnes. Jde o prchavou, vnější hodnotu. Naturalismus je pouhý efekt, jeden z dalších filmařských fíglů. Pokud se v Křižáčkovi najdou nějaká spojení se současnými společenskými nebo politickými tématy, pak je to proto, že se podařilo dotknout se archetypálních a nadčasových témat. Křižáček je především kinematografickým dílem.

Zvolil jste si obrazový formát 4:3, co vás k tomu vedlo?

Úzkým formátem jsme s kameramanem posílili tunelový efekt, proto jsem se taky v první půlce filmu chtěl vyhýbat nebi. Statičnost záběrů, minimální pohyb kamery, zmrazené obrazy, to vše si o úzký formát říkalo. Chtěl jsem vytvořit tunel, který by podpořil otcův stav, jeho osamělost a úzkost. Schválně jsem mu nechával více prostoru nad hlavou, jakoby na svých bedrech nesl velkou tíhu.

Všechny koprodukční filmy České televize