Řídícím centrem evropského globálního družicového navigačního systému se stala Praha.

Navigační systém GALILEO by pro civilní účely měl být spuštěn na přelomu let 2014 a 2015. Plně funkčního systému se všemi službami, o kterých je v dokumentu řeč, bychom se měli dočkat kolem roku 2019. Vývoj Galilea nebyl jednoduchý, nebyl levný a jinak tomu nebude ani v příštích letech. (Jen pro zajímavost: Italský učenec, Galileo Galilei, byl papežem Janem Pavlem II. teprve před dvaceti lety rehabilitován. Jeho ?přístroj na přibližování dálky?, tedy dalekohled, mu tehdy byl výrazným pomocníkem pro popření geocentrického modelu.) Jak bude naše realita s navigačním systémem po Galileovi pojmenovaným vypadat za dalších dvacet let? K tak zásadní změně pohledu na svět jako v 17. století asi nepřispěje. Ale? Česká republika se 6. září 2012 stala centrem evropské navigace. V tento den byla oficiálně otevřena agentura GSA starající se o evropský satelitní navigační systém GALILEO, která se přestěhovala z Bruselu na pražskou adresu a Česká republika se tak stala důležitou součástí světa vesmírných technologií. Využijeme této šance, nebo si šanci být mezi těmi nejlepšími opět necháme proklouznout mezi prsty?

Napište nám