Stanou se stroje jízdenkou člověka na věčnost? Koprodukční dokument ARTE France, ORF, RTBF a České televize připravil Pierre-Henry Salfati.

Česká televize se připojila ke koprodukčnímu projektu Golem a golemové, jehož režisérem je Pierre-Henry Salfati, laureát Mezinárodní ceny Emmy za rok 2000. Dalšími koproducenty jsou ARTE, ORF, RTBF.

Golem – legenda nebo realita – evokuje stejné úvahy jako moderní technologie, zejména, pokud taková technologie vyvolává etické problémy nebo je v situaci, kdy se vymkne kontrole svých vlastních tvůrců.

Jedinečnost námětu zaslouží i jedinečnost ve zpracování – pokud můžeme za jedinečnou formu pro dokument považovat investigaci v reálném čase. Pokoušíme se utřídit ty otázky, které z mýtu o golemovi plynou, o inteligentních strojích a obecně o umělé inteligenci, a tak konfrontovat nejenom ekonomické, sociální a morální aspekty, ale i aspekty metafyzické, a to jak nás technický pokrok nutí podívat se tvrdě, a přitom nanejvýš nevinně, na některé otázky etické. V tomto smyslu není film pouhou investigací, ponorem do záhad vědy, ale dotkne se i prvků náboženství, protože zjistíme, že vzniká stále složitěji a obtížněji situace, v níž je člověk pokládán za stvořitele na úrovni Boha, ale chápání toho, co je božské, ignorujeme nebo přehlížíme. O době, kdy člověk vládne nad svými stvořeními jako Bůh, předtím, než upadl na úroveň svých strojů, které ho pak neúprosně smetly do podřízenosti a otroctví.

Napište nám