Věznice Světlá nad Sázavou

Specializované oddělení pro matky s nezletilými dětmi

Oddělení je jediné v ČR, kde si mohou matky odpykávat trest společně s dítětem. Funguje od roku 2002 a vzniklo podle britského modelu. Děti tu smí být do 3 let, aby se pobytem ve vězení nenarušil jejich zdravý vývoj. Ve výjimečných případech se udělují I výjimky, například u sourozenců. Matky na oddělení musí splnit přísné podminky, například nesmí mít delší tresty než do 3 let věku dítěte a musí se o dítě řádně starat už před nástupem do výkonu trestu. Pobyt dítěte na oddělení si hradí ze svého.

Nejdůležitěšjí povinností odsouzených je starat se o své děti tak, aby se nepřerušila vzájemná vazba a nastavil se správný vztah, který může být motivací k lepšímu životu i k nápravě. Některé ženy se teprve ve věznici naučí si s dětmi například hrát, samy to často ze svých rodin neznají. Mateřská láska jako motivace funguje, dokládají to i výsledky: Oddělení má jako jediné vezeňské zařízení v ČR téměř nulovou recidivu.