Europa Jagellonica

Královské dvory a rezidence v jagellonské Evropě 1386–1572. Dokument P. Ruttnera a V. Wildové

Královské dvory a rezidence v jagellonské Evropě 1386–1572 ukazují historii rodu, který zanechal výraznou politickou a kulturní stopu na mapě středověké a raně novověké Evropy.

Král Vladislav Jagellonský Filmem se procházíme po evropských, historických architektonických skvostech dochovaných do současnosti, počínaje Trakai v Litvě – velkovévodským hradem rodu Gediminů, z něhož pocházel Jagiello, po němž dynastie získala jméno; roku 1386 se stal Wladislaw II. Jagiello polským králem.

Wawel Krakov Pokračujeme polským Krakowem – Wawelem, královským renesančním zámkem vystavěným za Zikmunda I. Starého a jeho syna Zikmunda II. Augusta, katedrálou sv. Stanislava a Václava.

Katedrála svatého Víta Dále procházíme Českým královstvím, kde Jagellonce připomíná na Pražském hradě královský palác s Vladislavským sálem, katedrála sv. Víta, kaple sv. Václava s nástěnnými malbami.

Končíme v Uherském království: v Budě (Budapešti) se Spišským hradem a v Ostřihomi se Spiškou kapitulou.

foto: Andrej Barla

Vladislav Jagellonský
český a uherský král

Vladislav Jagellonský

* 1. 3. 1456

† 13. 3. 1516


Stopáž30 minut
Rok výroby 2012
 ST
ŽánrDokument