Kompas času

Hodnocení seriálu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 0  
Sdílet
| Poslat odkaz

Zábavné seznamování s historií. Animovaný seriál

Vysoko v horách na severu Mezopotámie žili pastevci jménem Peršané. Po staletí patřili pod mocné říše, které ovládaly Mezopotámii. Nejprve žili Peršané pod nadvládou Asyřanů a později jim vládli mocní Babylóňané. Ale jednoho dne, kolem roku 550 př. n. l., přijel statečný a chytrý Peršan jménem Kýros II. Veliký se svojí kavalérií do údolí řeky Eufrat a vzdorovitě rozložil své malé vojsko před branami Babylónu, nejdůležitějšího města té doby. Z vysokých zdí města se Babylóňané vysmívali této malé skupince bojovníků, že si myslí, že je porazí. Ale Peršanům vedeným lstivým a statečným velitelem se podařilo nad Babylóňany zvítězit a město dobýt.

Kýros se stal věhlasným, mocným a uctívaným králem. Protože jeho lid předtím trpěl pod tvrdou vládou Babylonu, přísahal, že nebude tak krutý. Dovolil, aby každý vyznával otevřeně své náboženství. Díky tomuto obrovskému činu se Židé mohli vrátit do Jeruzaléma a obnovit Šalamounův chrám. Za dědiců Kýra se stala perská říše ještě mocnější. Tato nová generace panovníků je známá jako dynastie Achaimenovců. Tato dynastie vládla Persii po téměř 300 let.

Tak pravil Zarathustra

Před mnoha a mnoha lety, když Peršané ještě stále žili ve vysokohorských údolích, uviděl jednou ráno starý pastevec sestupovat z hor osamělého muže. Jeho jméno bylo Zarathustra, žil 10 let v jeskyni. Tato samota mu pomohla rozjímat a nyní byl plný moudrosti a chtěl říct lidem vše, co se naučil! A tak se stalo, že se Zarathustra stal věhlasným prorokem. Učil lidi myslet a vidět svět novým způsobem. Pro něj neexistovalo mnoho bohů, ale jen jeden, jedinečný, skvělý a tvůrčí bůh, který měl jméno Ahura Mazda. Zarathustra učil, že slunce panuje během dne svým světlem a žehná světu svojí energií. Ale když padne soumrak, schová se, a tím dovolí temnotě, aby se ujala vlády nad nocí. Dualita světla pro den a tmy pro noc byla vytvořena nejvyšším bohem, Ahura Mazda, a rozšířila se do všech oblastí života. To znamenalo, že je na světě přítomné jak dobro tak i zlo. A že se jedno bez druhého neobejde.

Zarathustra učil, že všechny lidské bytosti mají svobodnou vůli a že všichni si mohou zvolit, zda budou trvale bojovat za dobro a proti zlu. Také učil, že všichni budou po smrti souzeni. Pokud v životě bojovali za síly dobra, půjdou do nebe. Pokud ne, skončí v pekle. Tato představa nebe a pekla povstala z představy duality, kterou Zarathustra učil Peršany 6 století před tím, než Ježíš opět začal šířit tyto myšlenky mezi svými stoupenci.

Budování říše

Zarathustra se stal prorokem a z jeho učení se vyvinulo náboženství zvané zarathustrismus, které bylo přijato téměř všemi Peršany. Perští králové věřili, že když má na světě převládnout dobro, je zapotřebí, zamezit válkám. Možná to zní divně, ale Perští králové věřili, že řešení tkví v tom, že si podrobí všechny na celém světě. Peršané si mysleli, že dosáhnou míru jedině tím, že budou vládnout všem lidem na zemi. A tím budou moct šířit dobro. Poprvé v historii se tak objevila myšlenka vytvoření celosvětové říše. Když bylo město Babylon dobyto, Kýros vytáhl proti obyvatelům Lýdie, iónským městům a nakonec Masagetům. Ale Kýros zemřel v bitvě, a tak převzal velení nad vojskem jeho syn, Kambýsés II. Pokračoval v myšlence svého otce a rozšířil říši dobytím Egypta.

V době, kdy si Peršané podrobili severní Afriku, byla už jejich říše ohromná! Zmocnili se hlavních měst většiny nejstarších civilizací v historii. V pozdějších letech připojili vládci ještě více území a perská říše se tak rozprostírala od Egypta až po Indii. A přestože perští králové vítězili silou, dostáli svým ideálům. Tolerovali všechny kultury a náboženství, které byly jiné než jejich vlastní. Přijímali tak moudrost a zvyky ostatních lidí a současně umožňovali po celé své říši existenci ohromného množství různých náboženství. Peršané své nepřátele neničili, ale místo toho často dávali králům podrobených území nové pozemky, kde mohli vládnout v rámci perské říše. Jejich cílem bylo vytvořit mír a vyhnout se jakékoli touze po odvetě. Také osvobozovali lidi, kteří byli násilím přinuceni k otroctví. To udělali například s Féničany, kteří se za toto gesto odvděčili tím, že Peršanům půjčili svoji mocnou flotilu.

Uspořádání říše

Ohromná moc Peršanů byla podporována nepřemožitelnou armádou vojáků, kteří pocházeli jak z perské říše, tak z oblastí mimo její hranice. Z východu, od řeky Syrdarji, pocházeli jezdci na koních, kteří byli cvičeni v novátorských technikách lukostřelby. Těmto vojákům se říkalo žoldnéři. Byli to vojáci, kteří bojovali pro toho, kdo jim zaplatil. Ale to nepředstavovalo pro Peršany žádný problém, protože díky velkému množství teritorií, která dobyli, měli nesmírné bohatství. Peršané získali ještě větší bohatství tím, že vedli dobře svoji říši. Své bohatství používali k tomu, že budovali ohromná a přepychová města. Možná si mysleli, že přinášet světu mír není práce, která se dělá zadarmo. Peršané přinutili podrobený lid, aby jim platil daně ve zlatě, stříbře a drahých kamenech.

Aby tento systém lépe fungoval, rozdělili svoji říši na 20 ohromných územních jednotek nazvaných satrapie. Satrapie byly spravovány místními vůdci, ale každé byl také přidělen královský místodržící perského panovníka. Těmto královským místodržícím se také říkalo satrapové. Jejich úloha spočívala v tom, že dohlíželi, aby se k panovníkovi dostala správná částka vybraná na daních. Ale tito satrapové měli tak velikou moc, že netrvalo dlouho a někteří z nich se zmocnili vlády nad svým územím a vládli tam jako králové a současně si nechávali většinu peněz pro sebe. Aby panovník mohl tyto satrapy kontrolovat, vytvořil první tajnou policii! Perští králové vytvořili síť špehů, kteří shromažďovali informace a předávali je přímo panovníkovi. Tato síť špiónů byla tak dobrá, že se proslavila jako „královy oči a královy uši“.

Pojďme se nyní ponořit trochu hlouběji v čase a povědět si něco o dalších říších, které se snažily ovládnout svět. Peršané byli první v historii, kteří chtěli ovládat celý svět a vytvořit celosvětovou říši. Sjednotit všechny lidi světa pod jednu vládu. Peršané byli možná první, ale nebyli rozhodně jediní. V roce 334 př. n. l., krátce poté, co byli Peršané na vrcholu moci, se mladý řecký generál jménem Alexandr rozhodl, že se stane největším dobyvatelem v historii. Vyrazil a dobyl všechna města, která si Peršané podrobili, a to až po Indii. Pak o 400 let později, během 2. století n. l., dosáhli vrcholu své moci Římané a vytvořili doposud největší říši ve starověkém světě. Jejich říše sahala od Atlantiku po řeku Eufrat. A od Anglie k Saharské poušti. O 500 let později, v roce 622 n. l., muslimové vyšli z Arabského světa s cílem obrátit všechen lid světa na islámskou víru. Za méně než 100 let vytvořili obrovskou říši, která se rozkládala od Španělska po Indii.

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný.

Diskuse diváků
 • 5. 8. 2015 07:01

  Příspĕvek byl smazán kvůli porušení pravidel diskuse.

 • Daniel 4. 8. 2015 18:28

  Pdivuji se že :

  Nepadla ani zmínka o tom, že islám je vlastně násilné náboženství a jsou to barbaři dodnes. Nikd…

 • Keclik Hanuš 4. 8. 2015 02:04

  Vyjádření

  Je mi nevolno z toho, že koncesionářské poplatky jsou povinné.

Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.

Napsat do televize Vstoupit do diskuse

Originální název: Time Compass – Stopáž: 11 minut – Rok výroby: 2010 – ST  4:3
Žánr: Seriál | Pro děti a mládež
Tento díl ve vysílání

Tento díl pořadu v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání najdete kliknutím na následující odkaz.

Hledat všechna vysílání:
pořadu / tohoto dílu

Další zdroje