Chat

psycholožka

Alena Slezáčková

Alena Slezáčková právě on-line!
Položte otázku hned teď!

SK: „Jak může podle Vás pomoci psycholog psychiatricky nemocnému?“

Alena Slezáčková: „V případě psychiatrické diagnózy může psycholog efektivně spolupracovat s psychiatrem a je-li to pro pacienta možné, nabídnout mu psychoterapeutickou podporu - např. nácvik relaxačních metod, podpora pozitivního přístupu k životu, rozvoj silných stránek apod. Záleží však vždy na konkrétní diagnóze a akruálním stavu pacienta.“

SK: „Je podle Vás v současnosti dostatek psychologů v ČR a je podle Vás v současnosti dostatek kvalitních psychologů v ČR?“

Alena Slezáčková: „Domnívám se, že psychologů v různých oblastech je dostatek. Jako v každé jiné profesi, i v psychologii se setkáváme s různou úrovní kvality poskytovaných služeb. Z mé zkušenosti však počet kvalitních psychologů výrazně převažuje, což je dáno kvalitní profesní přípravou na VŠ a širokými možnostmi dalšího vzdělávání.“

SK: „Co je podle Vás hlavní úloha psychologa a co by jeho úloha být neměla?“

Alena Slezáčková: „Podle mého názoru je hlavní úlohou psychologa napomoci člověku lépe rozumět sobě samotnému, svým emocím, způsobu myšlení a reagování, a nabídnout provázení na cestě nejen k řešení problémů, ale také k odpovědi na otázku, pro co stojí za to žít, co dělá náš život šťastný a smysluplný a co pro to konkrétně můžeme udělat.“