Chat

tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Mgr. Pavel Kopřiva

Záznam chatu z pátku 22. února

Mortar: „Má SZPI dostatek pracovníků?“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Dobrý den, při vypjatých kauzách, jakou zažíváme např. nyní, má člověk pocit, že více personálních sil by jistě našlo využití. Mohu Vás ale uklidnit, že SZPI je dostatečně personálně vybavena vzhledem k povinnostem, které inspekci ukládá zákon.“

Jana: „Dobré ráno. Myslíte,že je slečna moderátorka Veronika v těch lodičkách naboso? Moc děkuji a hezký den:-)“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Dobrý den, vidím, že jste po ránu dobře naladěn/a. :) Z praxe vím, že jsou kolegyněmi oblíbené tzv. "no-show sox".“

igr: „Je dostatečná a kvalitní spolupráce s ČOI?“

Mgr. Pavel Kopřiva: „S kolegy z ČOI jsme v pravidelném a úzkém kontaktu. Pokud při kontrole zjistíme podezření na prohřešek v kontrolní kompetenci druhého úřadu, tento poznatek si neprodleně předáváme. Je to dlouhodobě nastavená a plynule fungující praxe.“

DAYD: „Může si stěžovat SZPI na špatnou legislativu ohledně svojí práce?“

Mgr. Pavel Kopřiva: „SZPI, ostatně jako všechny státní instituce, má konzultační hlas při přípravě změn právních předpisů, ať jde o zákony, vyhlášky, případně evropská nařízení, které se týkají její činnosti. Finální podoba právního předpisu je samozřejmě záležitostí a zodpovědností příslušných zákonodárců.“

?: „Ale když jsou potraviny na pranýři a byly v prodeji, člověk ji koupil před varováním a snědl, použil přivaření asi těžko ji vrátí až se nato přijde taková potravina, by se měla dostat vůbec na pult.“

Mgr. Pavel Kopřiva: „SZPI kontroluje, zda výrobci, distributoři a dovozci plní své povinnosti a uvádí do oběhu pouze jakostní a bezpečné potraviny v celém řetězci od výroby/dovozu až po maloobchodní prodej. Pokud inspektor SZPI zjistí, že výrobce/prodejce porušil své povinnosti a uvádí do oběhu nevyhovující potravinu, nařídí neprodlené stažení takové potraviny, zahájí správní řízení o uložení pokuty a zveřejní toto zjištění na webu potravinynapranyri.cz. Zjištění závažného pochybení vždy zvyšuje frekvenci kontrol u předmětného provozovatele. Pokud provozovatel chybuje opakovaně, pokuty jdou u dalších zjištěních vzhůru, aby k dalším pochybením už nedocházelo.“

Lenka: „Proč poslední dobou se nachází tolik špatného zboží? Jak je možné příklad takové banány v těch krabicích a igelitových pytlech ,jsou v prodeji a chcete si vzít odradí vás puch jsou mokré zapařené nebo nastříkané a je to nabízeno? Naše výrobky i když předražené kde je záruka kvality :Bylo nabízeno kupujte výroby Klasa - dnes se vyvrací také není žádná záruka. jabka se lepí na ruce.“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Dobrý den, hovoříte zejména o segmentu čerstvého ovoce. Zde jde významná část odpovědnosti za prodejcem, který musí hlídat, aby se v nabídce objevovalo pouze zboží odpovídající jakosti. Čerstvé ovoce je sortiment citlivý na poškození, což klade zvýšené nároky na prodejce, aby zboží průběžně protřiďoval. Někteří výrobci stříkají na povrch čerstvého ovoce ochrannou vrstvu, jde o typ potravinářského vosku, který povrch chrání. Tato praxe je zcela legální. Ovoce je před konzumací nutné omýt vlažnou vodou. Výrobky s národní značkou kvality KLASA dlouhodobě z kontrolních výsledků SZPI vychází jako téměř bezproblémové, jde o jeden z nejméně problematických kontrolních segmentů.“

Zaujalo mě: „„Ale když jsou potraviny na pranýři a byly v prodeji, člověk ji koupil před varováním a snědl, použil přivaření asi těžko ji vrátí až se nato přijde taková potravina, by se NEMĚLA dostat vůbec na pult!!!“ To vypadá že nebyla kontrolovaná a stažená byla až po upozornění zákazníků a TO JE ŠPATNĚ!!!!“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Pokud se nevyhovující potravina již dostala na pulty maloobchodu a ke spotřebiteli, je to samozřejmě špatně. Taková situace svědčí o tom, že výrobce/distributor/prodejce nesplnil svou povinnost a ohrozil spotřebitele. SZPI vyvíjí maximální úsilí v rámci svých personálních a technických možností, aby toto nezodpovědné chování některých kontrolovaných osob zjistilo v co nejdřevěnější fázi uvádění potraviny do oběhu. Za uvádění nebezpečné potraviny do oběhu je možné uložit sankci v řádu až milionů korun. V loňském roce inspektoři pravomocně uložili pokuty v celkové výši přes sto milionů korun. Odpovědnost za jakost a bezpečnost potraviny leží na tom, kdo ji uvádí do oběhu (vyrábí/dováží/distribuuje, prodává...)“

Bára Havlátová: „Dobré ráno! Před chvílí se mi stala věc, o které jsem si říkala, že musím zjistit u odborníka - zapnu Dobré ráno a tam jste Vy, odborník! :-) Prosím Vás o vysvětlení: Oloupala jsem mrkev (koupená obyčejná, balená v igelitu) a výjimečně jsem ji potom ještě neumyla, kousla jsem si a chutnala po mýdle, po saponátu. Znamená tedy "praná mrkev", že je praná v pracím prášku? :-) Předem Vám děkuji za osvětlení. BH“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Výrobci mohou čerstvé ovoce a zeleninu povrchově ošetřovat, aby zboží ochránili před biologickou degradací a povrchovým poškozením. Musí se však jednat výhradně o látky k potravinářskému použití, tudíž bez negativních dopadů na lidské zdraví. Nemohu na dálku posoudit, jak byla ošetřena zelenina, o které hovoříte. V každém případě doporučuji čerstvé ovoce a zeleninu před konzumací řádně omýt vlažnou vodou, i když zboží předtím oloupáme a to jak z důvodu možné kontaminace při přepravě, tak z důvodu odstranění ochranných nástřiků.“

Hela: „Je to dnes hrůza, většina se hrne jen za penězi, když člověk vidí kontroly i obchodech restauracích, hotel, tu špínu hlodavce . Jak a jací lidé vaří ze zkažených potravin v přepálených tucích, a to nádobí navíc kouří u toho. Není divu že je tolik infekcí a nemocných lidí dětí. Vše náhražky, doplňky vitamíny snad na všechno - ušetření času. Bylo to i dříve a nebylo to ukazováno, nemám na mysli lidi co doma hospodařili a měli své vypěstované ze zahrad polí, vychované v chlívech a na polích. Nehnojilo se chemií jen úvaha.“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Nutriční poradenství není kompetencí SZPI, nicméně obecně určitě nelze učinit chybu, budeme li se držet spíše primárních surovin a připravovat pokrmy z nich. Určitě doporučuji průběžně sledovat informace na webu potravinynapranyri.cz, kde SZPI (a Vetrinární správa) zveřejňuje výsledky své kontrolní činnosti - závadné potraviny a uzavřené provozovny. Spotřebitelé se tak mohou informovaně rozhodnout, kterým výrobcům, prodejcům, restauratérům apod. dají svou důvěru a peníze. Nemyslím, že situaci je potřeba vidět až tak skepticky, jak ji popisujete. Dle našich zjištění informovanost a aktivita spotřebitelů roste, změna celkové situace na trhu však chce čas. Stále platí, že informovaný a aktivní spotřebitel je nejlepší ochranou před nebezpečnými a nejakostními potravinami.“

Ema: „Dobrý den..zajímalo by mě,kolik závadného masa zůstalo na polském trhu...kolik salmonel tam útočí na polské obyvatelstvo...mám dojem, že Poláci se špatného masa záměrně zbavují a reakce ministra, že to tady "přeháníme" je opravdu neprofesionální a ubohá-pochybuji ze by sám toto mado jedl“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Dozorové orgány v ČR nemají informace o rozsahu veterinárních opatření v Polsku. Jsme nuceni se spoléhat na korektnost informoací, které polští partneři vkládají do evropského systému rychlého varování RASFF. SZPI na situaci reagovala navýšením intenzity kontrol se zaměřením na hovězí maso z Polska, v současnosti jde o více než 1600 kontrol v restauracích, rychlých občerstveních a maloobchodní síti. Na základě známých informací nemohu říci, že by opatření přijatá v ČR byla jakkoli "přehnaná".“

Jaja: „Dobré ráno, proč se k nám vozí potraviny z Polska ? Kolem polských potravin bylo tolik negativního. Vůbec se divím, že lidé kupují např. máslo z Polska jen proto, že je v akci, nedá se jíst. Dokud budeme kupovat, budeme tady to odpadiště. Děkuji a hezký den“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Dobrý den, nacházíme se na společném trhu EU, jakýkoliv zákaz dovozu na vnitřním trhu je možný jen na základě jasně definovaných porušení práva a rizik pro spotřebitele. Proto SVS aktuálně přijala veterinární opatření vztahující se na hovězí maso z Polska.“

Kateřina: „Dobrý den, prosím pěkně ještě jednou ten odkaz na ty stránky, kde se můžu podívat na ty závadné potraviny, nebo potraviny které nejsou moc OK??? Děkuji moc.“

Mgr. Pavel Kopřiva: „Dobrý den, reportáž naleznete na webu polské televize TVN24, informace a obrazový záznam převzala i řada českých médií.“