Chat

vedoucí Institutu výzkumu školního vzdělávání

Tomáš Janík

Záznam chatu z úterý 15. ledna

BRKB: „Podle mne by se v ČR ve vzdělávacím systému měl klást důraz na všeobecný přehled, vlastní názor a morální apel a úctu k státu, právu a křesťanství + antinacionalismus.“

Tomáš Janík: „Ano, všeobecný přehled, ale vybraného (základního učiva) - raději i méně, ale důkladně, aby základní škola položila dobré základy pro další učení.“