Styl impresionismu se uchytil i v Čechách a dodnes sklízí úspěchy na poli výtvarného umění nebo hudby (2001). Scénář a režie J. Soukup

O impresionismu v době jeho vzniku ve Francii a Čechách a o impresionismu dnes. V 19. století impresionismus patřil mezi malířské styly, které otvírali realismus. Impresionisté se zajímali o fotografii, začal konfrontace realistických obrazů a fotografie. Malba se osvobodila od ateliérových manýr. Vliv francouzských impresionistů na naše umění, naši impresionisté ve 20. století. V hudbě je dnes imprese nutná v každém díle. O vztahu a vnímání imprese hovoří nejen profesionální odborníci (malíři, kurátorka NG Marie Klimešová nebo pedagogové AVU a HAMU), ale i studenti uměleckých škol výtvarných a hudebních. Mluvené slovo je prokládáno adekvátní hudbou – viz scénosled.

Stopáž38 minut
Rok výroby 2001
 ST 4:3
ŽánrDokument