Někteří usilovali o samostatné Slovensko, jiní o samostatné Čechy, zástupci obou těchto skupin kritizovali federalisty. Dnes je vše jinak. Scénář a režie: Jiří Fiedor

Názory na společné soužití Čechů a Slováků ve společném státě byly a stále jsou různé. Někteří usilovali o samostatné Slovensko, jiní o samostatné Čechy, zástupci obou těchto skupin kritizovali federalisty. Vždy ale šlo o míru a úsilí, s nimiž byly názory prosazovány. Separatistické strany či spolky jako byla Slovenská národní strana či Matice slovenská, které od počátku devadesátých let poměrně výrazně směrovaly politiku na Slovensku, dnes kritizují převážně maďarskou menšinu a Romy, ale jejich vliv ve společnosti je stále menší. Z federalistů se v obou republikách většinou stali realisté, kteří sice stále nepovažují rozdělení Česko-Slovenska za správný státoprávní akt, nicméně dnes se většinou soustřeďují na kritiku vlastní politické reprezentace. Česká i slovenská společnost řeší už dvacet let převážně sama sebe, a tématem někdejšího spolužití a osudem svého bývalého partnera ve federaci, se až na nepatrné výjimky nezabývá.

Vystupují: Fedor Gál, Milan Šiměčka, Štefan Hríb, Marián Tkáč, Stanislav Pánis, Daniel Kroupa, Petr Uhl

Stopáž56 minut
Rok výroby 2012
 ST