Národní svatováclavská pouť 2012

Přímý přenos slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi u příležitosti státního svátku ČR

Nejstarší české poutní místo letos oslaví desáté výročí obnovení tradice, která se i prostřednictvím obrazovek České televize stala „rodinným stříbrem“: Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, nejvýznamnější duchovní akce v Čechách, představuje každé 28. září jakýsi spirituální pilíř svátečního dne a s odkazem na počátky našeho státu a národního života se obrací k národu ve dvojrozměrném apelu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (foto: Janos Korom Dr., wikimedia.org) Letos se navíc stane součástí projektu Češi ve světě – oslavy Dne české státnosti a přivítá i ty četné poutníky ze zahraničí, kteří nějakým způsobem přispěli k šíření českých tradic, kultury a povědomí o českém národě. Naopak domácí věřící, kteří nebudou mít příležitost rozjet se do Boleslavi ani z Čech a Moravy, zažijí slavnostní chvíli společné bohoslužby, sloužené českými a moravskými biskupy v přímém přenosu České televize a dostanou možnost duchovně se propojit s poutním místem nejen na slavnostních mších, konaných v předvečer po celé zemi, ale také prostřednictvím modlitebního mostu za český národ. Připomeňme si aspoň začátek Svatováclavské modlitby, která zazněla napříč zemí loni poprvé:

Bože, Otče nás všech,
děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezsko
– naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

Stopáž100 minut
Rok výroby 2012
 L