Jubilant Libor Pešek diriguje koncert z festivalu Prague Proms 2012 ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze. Skladby M. Ravela: Šeherezáda, tři písně na verše T. Klingsora a Pavana za mrtvou infantku, G. Mahlera: Pět písní na verše F. Rückerta a L. van Beethovena: Symfonie č. 5 c moll Osudová, op. 67 hraje Český národní symfonický orchestr. Sólistka D. Pecková – mezzosoprán. Režie S. Vaněk

8. ročník festivalu Prague Proms 2012 byl časově rozprostřený do více než měsíčního období a zájemcům nabídl celkem 17 koncertů nejrůznějších hudebních žánrů. My vám nabízíme záznam koncertu z 28. června ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze s reprezentativním francouzsko-německým repertoárem.

První část večera patřila především naší přední mezzosopranistce Dagmar Peckové, v jejímž provedení zazněl v úvodu cyklus Tří písní na verše Tristana Klingsora nazvaných Šeherezáda francouzského skladatele Maurice Ravela. Ten byl celoživotně fascinován křehkým a exotickým světem Orientu. Přesto, že se jedná o jednu z raných Ravelových orchestrálních kompozic, prozrazuje vyzrálé dílo, vyvážené, osobité a mistrně vypracované do nejmenších detailů. Hudba Maurice Ravela zazněla i dále v koncertu a byla to Pavana za mrtvou infantku, jejíž klavírní podoba vznikla už roku 1899, skladatelova následná instrumentace snový obraz plný melancholické nálady a jímavého vyznění ještě více umocnila. Dagmar Pecková pak zakončila první část koncertu cyklem Pěti písní na texty Friedricha Rückerta pro mezzosoprán a orchestr skladatele Gustava Mahlera.

Závěr celého večera patřil Symfonii č. 5 c moll zvané „Osudová“ Ludwiga van Beethovena. Dílu, které je spojeno s poměrně dlouhým tvůrčím procesem – vznikalo v úseku let 1804–1808 – a poprvé bylo provedeno pod taktovkou skladatele 22. 12. 1808 v legendárním Divadle na Vídeňce. Program koncertu zazněl v provedení Českého národního symfonického orchestru, který hrál za řízení svého šéfdirigenta Libora Peška.

Libor Pešek
dirigent

Libor Pešek

* 22. 6. 1933


Stopáž87 minut
Rok výroby 2012
 P HD
ŽánrHudba