Hranice bez hranic

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 3  
Sdílet
| Poslat odkaz

Projekt

Česká televize, Televizní studio Ostrava byla už potřetí úspěšná v čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU. Po projektech „Česko-polská mediální spolupráce: Poznejme se“ , který byl podán v rámci programu INTERREG IIIA, zaujaly v programovacím období 2007–2013 evropské úředníky společné projekty Studia Ostrava a TVP Wroclaw „Hranice dokořán – Rozmówki polsko-czeskie“ a „Hranice bez hranic – Bez granic“. Oba tyto projekty se prosadily v silné konkurenci kvalitních žádostí, které byly podávány v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013.

Tento operační program je zaměřen na podporu rozvoje přeshraniční spolupráce především v oblasti hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společné péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a posilování vzájemných vazeb. Příhraniční oblast je tvořena společnou státní hranicí, která dosahuje délky 796 km, a k ní přilehlými regiony. Na české straně je to pět územně samosprávných celků na úrovni NUTS III, a to kraje Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský. Na polské straně jsou to regiony Jeleniogórský, Wałbrzyský, Wroclavský (z tohoto podregionu patří do dotačního území pouze Strzelińský okres), Nyský, Opolský, Rybnický, Bielský a Tyský (z toho podregionu patří do dotačního území pouze Pszczynský okres). Celkově tak podporované území zaujímá 25 135 km2 na české straně a 23 962 km2 na straně polské. Pro zajímavost – česká část zaujímá téměř třetinu rozlohy státu. Polská část tvoří 7,7 % z celkové rozlohy.

Společný projekt České televize, Televizního studia Ostrava a TVP Wroclaw „Hranice bez hranic – Bez granic“ vychází z vynikajících zkušeností z předchozího společného projektu, který byl úspěšně ukončen v dubnu tohoto roku. Také tento nový projekt reflektuje společnou česko-polskou hranici po celé její délce. Jeho hlavním cílem je prohloubení dosavadní úspěšné spolupráce obou veřejnoprávních médií, a to spoluprací na vytvoření pořadu náročném televizním formátu, jakým je cestopisný dokument. V rámci projektu byl vytvořen společný tým, v jehož čele stojí osvědčené manažerky projektů Xenie Kaduchová a Katarzyna Kozlowska-Domańska a ekonomka ing. Milena Sladká. Dramaturgické a režijní vedení převzala na polské straně opět Kinga Woloszyn-Świerk, autorkou scénářů je Paula Jakobowska, za Českou televizi se dramaturgie ujal Josef Albrecht, režií byl pověřen Marcel Petrov. Tento tým je zárukou kvalitního vedení projektu a zpracování jeho výstupů, kterými jsou pořad s názvem Hranice bez hranic – Przez granice a speciální, interaktivní dvojjazyčná webová stránka http://www.hranicebezhranic.cz/

Smyslem a cílem projektu však není pouze společná výroba audiovizuálního díla, ale především vzájemná spolupráce, inspirace a motivace, která, jak se domníváme, povede k vysokému profesionálnímu i lidskému porozumění napříč oběma zeměmi.

Celkové náklady projetu „Hranice bez hranic – Bez granic“ přesáhnou 311 000,- euro, přičemž Evropská unie spolufinancuje 85 % vynaložených nákladů. Projekt byl ukončen 31. 3. 2013.

Fotogalerie z konference

Dne 6. září 2012 se uskutečnila v Televizním studiu Ostrava úvodní konference k projektu „Hranice bez hranic – Bez granic“.

Stopáž: 26 minut – Rok výroby: 2012 – ST  HD
Žánr: Dokument
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.

Další zdroje