Hej dunarol fuj a szel

Hej dunarol fuj a szel, szegeny ember mindig el
Dunarol fuj a szel

Ha dunarol nem fujna,olyan hideg nem volna
Dunarol fuj a szel

Hej jancsika jancsika mert nem nottel nagyobra
Dunarol fuj a szel

Nottel volna nagyobra,lettel volna katona
Dunarol fuj a szel